Eğitim Sistemi İle İlgili Konuşma Hazırlayınız .


Eğitim Sistemi İle İlgili Konuşma Hazırlayınız .

Ülkemizdeki en  önemli problemlerden biri de eğitimdir . Çünkü eğitim diğer alanları içine alan kapsayıcı bir  özelliğe sahip olan kavramdır . Bundan dolayı bu alana ne kadar fazla önem verilirse ülkemizdeki gelişme ve ilerleme de o denli olur . Ülkemizdeki eğitim sitemi ne yazık ki istenilen seviyeye gelmemiştir . Çünkü  her yıl yeni sınav sistemleri gelmekte , sınavların içeriği değişmekte , bu da öğrencilerin psikolojilerini olumsuz yönde etkilemektedir . Ne yazık ki eğitim sistemimiz yapboz tahtasına dönüşmüştür . Çünkü sürekli değişen bir şeyler vardır fakat gelişen  , ilerleyen yeni bir şeyler olmadığını görmekteyiz . Bunun için bu duruma artık bir son verilmeli eğitimde sitemli, köklü değişikliklere gidilmelidir .

Ülke olarak eğitime ve eğitimin niteliğine çok önem vermeliyiz . Çocuklarımıza eğitim görmeyi bir zorunluluk gibi değil de  onlara bunu bir eğlence , onların mutlu olacağı , ilgi duyabileceği , yeteneğini geliştireceği bir etkinlik olarak yaşatmalıyız .  Öğretmenler öğrencileri yeteneklerine göre  ilgili alanlara yönlendirmelidir . Böylece herkes yeteneği doğrultusuna bir iş yapmış olur ve böylece yaptığı işten de zevk almış olur . Devlet yöneticileri gelişmiş ülkelerin eğitim modelini ülkemizde uygulatmak için var gücü ile çalışmalıdır . Bu eğitim modelini de ülke olarak kendimize uyarlamalıyız . Yani her şeyi batıdan almamalıyız  ‘’ Batı bulur, Türkler ezberler.’’ anlayışı ile hareket edilmemelidir . Kendi modellerimizi yaratmalıyız . Eğitimin önemi ile ilgili şu sözü de unutmamalıyız: '' Eğitimin asıl büyük amacı  bilgilenmek değil, amaca geçmektir.'' 

Ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için , muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için , sanayileşmiş , çok gelişmiş bir ülke olmak için eğitim sorununu kökten halletmeliyiz ve bir an önce bunu gerçekleştirmek için de elimizden  gelen her türlü fedakarlığı yapmalıyız . Unutmayın ki eğitim sistemimiz gelişmezse  ülkemiz de gelişmez ve kaybeden Türkiye Cumhuriyeti olur .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme