Su İle İlgili Kompozisyon Yazınız

Su İle İlgili Kompozisyon Yazınız

Her canlının yaşamı su için vazgeçilmez bir bir doğal kaynaktır . Dünyadaki tüm canlılar su ile yaşar . Yine dünyanın çoğunluğu sular ile kaplıdır . Bundan dolayın su kaynaklarımızın kıymetini bilmeliyiz ve sularımızı  kirletmemeliyiz . Son yıllarda sanayileşmenin hızla artması ile , nüfusun hızla artması ile daha fazla suya ihtiyaç duyulmakta  ve sularımız da daha fazla kirlenmektedir . Bunun için devlet yetkilerinin su konusunda gerekli önlemleri alması gerekir . İnsan belki aç olarak birkaç hafta yaşar fakat susuz bu kadar süre yaşanması çok zordur .

Bunun için suyun hayatımızdaki yeri ve önemi anlatılamayacak kadar çok ama çok önemlidir . Su hem insanlar için  hem de doğada yaşayan canlılar için hayati bir öneme sahiptir .  Su kaynaklarımızın hemen tükenmemesi için toplum olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz . Suyun  tasarruflu kullanılması için ,  çeşitli önlemler almalıyız . Musluğu boş yere akıtmamalıyız , musluğu bir anda fazla açmamalıyız , sularımızı kirletmemeli , sularımızın içine kirli atıklarımızı bırakmamalıyız .  Tüketmekte olduğumuz bu doğal kaynağın gelecek nesillere de kalması için  bu konuda tutumlu olmalıyız ve sularımız boş yere akıtmamalıyız . 


Okyanusları , denizleri , gölleri , akarsuları , şelaleleri  kirletmemeliyiz . Bu konuda her birimiz bilinçli bir tüketici olmalıyız , bilinçli birer vatandaş olmalıyız .

2 yorum:

Deneme