Milli Mücadele Yıllarında Türk Milleti Fedakarlık Yapmasaydı Neler Olabilirdi ?

Milli Mücadele Yıllarında Türk Milleti Fedakarlık Yapmasaydı Neler Olabilirdi ?

Bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde özgürce yaşayabiliyorsak , nefes alabiliyorsak bunu atalarımıza borçluyuz . Çünkü bu topraklarımızın atalarımızın , şehitlerimizin kanları ile sulanmıştır ve bizlere bırakılmıştır . Milli Mücadele yıllarında o asil Türk milletinin asil insanları vatanını kurtarmak için çok mücadele etmiştir . Eğer ki Türk Milleti o zor dönemde herhangi bir fedakarlık yapmasaydı şu anda Türkiye Cumhuriyeti gibi laik , demokratik , hukuka dayalı  bir Türkiye olmayabilirdi .

Belki bizler şu anda yaşamıyor olabilirdik . Ya da yaşıyor olsak bile bir devletin manda ve himayesi altında yaşıyor olabilirdik . Bir İngiliz mandası , bir Amerikan mandası ya da bir Fransız mandası olarak hayatımızı yaşamaya çalışıyor olurduk . Kendi ülkemiz , kendi milletimiz olmadığı için kendi dilimizi konuşamıyor olabilirdik . İngilizce, Fransızca bizim ana dilimiz olabilirdi . Yani bize özgü milli bir kimliğimiz , milli bir benliğimiz olmayabilirdi . Eziyet görüyor olabilirdik . Çeşitli işkencelere maruz kalabilirdik . İşte tüm bu olumsuzlukları yaşamıyorsak , özgür bir ülkede istediğimiz gibi yaşıyorsak bunu geçmişimize , tarihimize borçluyuz . Biz Türk gençlerine düşen görev de ülkemizi , milletimizi daha çok geliştirmek ve daha çok kalkındırmaktır . Türkiye Cumhuriyeti gelecekte dünyanın en gelişmiş ve en çağdaş ülkesi olmalıdır .


Bilim ve teknolojiye çok önem vermeliyiz . Milli ekonomimizi geliştirmeli ve dünyanın en zengin ülkesi haline gelmeliyiz . Yoksa başka milletlerin sömürüsü haline gelebiliriz . Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve asil Türk Milleti'ne şükranlarımızı belirtmek isterim . Atalarımıza Yüce Allah'tan rahmet dilerim . Yaşasın özgür Türkiye Cumhuriyeti , yaşasın bağımsızlık!

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme