Atatürk'ün Sanata Ve Sanatçıya Verdiği Değeri Anlatan Bir Yazı Yazınız

Atatürk'ün Sanata Ve Sanatçıya Verdiği Değeri Anlatan Bir Yazı Yazınız  

Sanat  milli kültürün bir parçası olduğu için çok önemlidir . Sanat güzelliğin ifade ediliş tarzıdır .Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal de sanata ve sanatçıya çok önem vermiş ve milletlerin gelişip kalkınması için sanatla ilgilenilmesi gerektiğini düşünür . Sanat bir toplumun yaşayış tarzı hakkında , gelenek ve görenekleri hakkında bilgi veren , kısacası kültürü hakkında bilgi veren  çok önemli bir unsurdur . Bazen dil ile ifade edilemeyen sözler resme yansır , müziğe yansır , halk oyunlarına yansır , türkülere , şiirlere  vb. yansır . Sanat  insanın duygu ve düşüncelerinin dışa vurumu yani bunların bir eser olarak ortaya çıkması anlamına gelir.

Milletler geleneksel sanatlarına önem vermeli ve daha da gelişmesi  için modern sanat dallarıyla da ilgilenmelidir .  Kişi hem  günlük işleri ile ilgilenmeli , derslerine çalışmalı fakat herhangi bir sanat dalı ile de ekstra olarak mutlaka ilgilenmelidir . Kişi  kendini bir sanat dalında geliştirmeli ve insanların duygularına , izlenimlerine yaptıkları eserleri yansıtabilmelidir . Mustafa Kemal de sanatın çok önemli olduğunu söylemiş sanat dalları ile ilgilenmiş , farklı yazarların kitaplarını okuyarak kendini geliştirmiş , yöresel oyunlardan zeybek oyunu çok severek oynamış, edebiyatla, tarihle kısacası tüm sanat dalları ile az da olsa ilgilenmiştir . Sanat insanın ruhunu daha da güzelleştiren ve duyguların dışa getirilmesini sağlayan bir unsurdur .  Sanatçı olmak kolay bir şey değildir . Çünkü sanatla bir sanat eseri ortaya çıkarmak  ancak sanatçıların sayesinde  mümkündür . Mustafa Kemal de sanata  ve sanatçıya verilen önemi şu sözlerle belirtmiştir :

*“Hepiniz millet vekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.
*“İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.”
* '' Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.''
*“Yüksek bir insan toplumu olan Türk Milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onunla yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini ve milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü vasıta ve önlemlerle bağlayarak geliştirmek milli idealimizdir.”

*“Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür!” Atatürk'ün sözlerinden de anlaşılacağı üzere sanat ve sanatçı bir toplumun gelişip kalkınması için çok önemli bir yere sahiptir. Bunun sanatçılarımıza sahip çıkmalı ve sanatın önemini yeni kuşaklara da aktarmalı ve mutlaka bir sanat dalı ile ilgilenmeye çalışmalıyız. Çünkü milletlerin gelişmesi  ancak sanat sayesinde olur  ve insani duyguları ortaya çıkar. 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme