Milli bilincin ayakta ve uyanık bulunması için dil uğrunda çalışmaya mecburuz . Sizce Atatürk bu mecburiyetin nedenlerini neler olarak düşünmüş olabilir ?

Milli bilincin ayakta ve uyanık bulunması için dil uğrunda çalışmaya mecburuz . Sizce Atatürk bu mecburiyetin nedenlerini neler olarak düşünmüş olabilir ?

Milli bilincin ayakta  durması için  dilimize gereken önemi vermeliyiz . Milli kimliğimizi kaybetmemek için ana dilimize sahip çıkmalı ve onu korumalıyız . Dil bir milletin kültürüdür , aynasıdır . Dil yok olursa milletler de kısa sürede yok olur . Bunun için ana dilimize yabancı sözcükler almamaya dikkat etmeli ve  Türkçe sözcükleri daha çok kullanmaya devam etmeliyiz .  Ülkemizin yüksek istiklalini korumak için dilimizi diri tutmamız gerekir . Başka milletlerin esareti altında yaşamamak için , başka milletlerin dilini konuşmamaya zorlanmamak için dilimizin önemini bilmeli ve onu geliştirmeliyiz . Ana dilimizin dünya dilleri arasında olmasını sağlamalı ve onun bir bilim dili olmasını sağlamalıyız . Atatürk de dile çok önem vermiş ve dile verdiği önemin nedenlerini şu sözleri ile açıklamıştır :

*"Türk" demek "dil" demektir. Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim; diyen insan, her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.” 

* ''Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, anneannelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir. ''

*  ''Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk Dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir.''

* ''Türk Dili'nin kendi benliğine, özündeki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devlet kurumlarımızın, dikkatli, ilgili olmasını isteriz.''

* ''Türk Dili'nin özleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için bütün yayın araçlarından yararlanmalıyız. Her aydın, hangi konuda olursa olsun, yazarken buna dikkat edebilmeli, konuşma dilimizi ise uyumlu, güzel bir duruma getirmeliyiz.”

“Türk demek Türkçe demektir; ne mutlu Türküm diyene!''
Bundan dolayı dilimizi ayakta tutmalı ve kendimiz olmak için , milli benliğimizi korumak için , tarih sahnesinden yok olup gitmemek için dilimize  değer vermeli ve onu hep korumalıyız .


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme