Atatürk'ün Disiplinli Oluşu İle İlgili Kompozisyon

Atatürk'ün Disiplinli Oluşu İle İlgili Kompozisyon

Mustafa Kemal Atatürk eğer disiplinli olmasaydı , Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmaz ve şu anda başka milletlerin esiri olarak yaşıyor olurduk ya da hiç olmazdık . O hiçbir  konuda aceleci davranmamıştır . Yapacağı işleri ilk olarak düşünmüş , planlamasını yapmış , daha sonra yeri ve zamanı gelince de uygulamaya koymuş zeki bir insandır . Daha Samsun'a çıkarken gelecek ile hayallerini sadece kendine saklamış , başarılara ulaştıkça da gelecekte Cumhuriyet'in ilan edileceğini , inkılapları gerçekleştireceğinin ip uçlarını ise düzenlediği çeşitli kongreler sayesinde milletine vermeye çalışmıştır . Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk  hayatı boyuca disiplini ilke haline getirmiş ve işlerini hep yaptığı çalışmalar ile başarıya ulaşmıştır . O Milli Mücadeleyi  yürüttüğü sıralarda kararlılığından , sabırlı oluşundan hiç vazgeçmemiş ve Milli Mücadeleyi sonuna kadar yürütmüştür . Eğer  işgal kuvvetlerine boyun eğse , vatanı için çalışmaktan , mücadele etmekten vazgeçseydi bugün Mustafa Kemal gibi büyük lideri dünya bilmezdi .

Mustafa Kemal'in büyük bir lider olmasında disiplinli ve özveri ile çalışması çok önemli bir yere sahiptir. Her şeyin yeri ve zamanı gelince yapılmasına inananlardandı . Mesela saltanat'ı kaldırmış fakat Halifeliği hemen kaldırmamış , çünkü halkın buna daha hazır olmadığını düşünmüş ve sabırla beklemiştir . Yeri  ve zamanı gelince halifeliği de kaldırmış , daha sonra milletimiz hazır olunca da Cumhuriyet'i ilan etmiş ve büyük başarılara imza atmış bir devlet adamıdır Gazi Mustafa Kemal . Başka insanların fikirlerine ve değerlerine önem vermiş , onların görüşlerini de alarak yoluna büyük sabır içinde devam etmiştir . O hayatın her safhasında disiplinli olmuş ve disiplini elde bırakmayan bir lider olarak yaşamıştır . Mustafa Kemal'in disiplinli oluşunu şu sözlerden de  anlayabiliriz :

''Çalışma, insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder. Çalışmaksızın, fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün değildir. Tembellik bütün fenalıkların anasıdır.''
''Kendilerine faydalı olduğunuz, onlara müspet yolda hizmet ettiğiniz müddetçe milletin sevgisini kazanabilirsiniz. Vaatlerinizi yerine getirmez, milletin refahına hizmet vermezseniz, bugün sizi alkışlayan bu topluluk yarın sizi yuhalar.''


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme