İklim Değişikliğinin İnsan Üzerindeki Etkisini Anlatan Bir Kompozisyon

İklim Değişikliklerinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri İle İlgili Kompozisyon

Sanayi tesislerinden ve araçlardan çıkan yoğun duman , parfüm vb. kimyasallar , Tarımsal ilaçlar , teknolojik cihazlar vb . daha birçok etken küresel ısınmaya neden olmakta bu durum da iklim değişikliklerini beraberinde getirmektedir . İklim değişiklikleri hayvanlar , bitkiler ve insanlar üzerinde çok önemli etkileri ve sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir .

İklim değişikliği insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır . Bu etkiler içerisinde bazı bulaşıcı hastalıkların dağılımının değişmesi , su kaynaklarının azalmaya başlaması , tarım alanlarının daralmaya başlaması , alerjik polenlerin mevsime bağlı dağılımının değişmesi , sıcaklıktaki dalgalanmalara bağlı ölümlerin artması gibi durumlar başta gelmektedir . Bu gibi durumlar çocuk ölümlerinin artması , yer seviyesinde ozon düzeyinin yükselmesi ile de kalp ve solunum ile ilgili hastalıkların ve bu hastalıklara bağlı ölümlerde artışa sebep olacaktır .


İklim değişikliklerinin sebebi maalesef büyük oranda insanlardır . Bu değişiklikler yine maalesef insanlarda dahil olmak üzere tüm canlı ve cansız varlıklara büyük zarar vermektedir . Bu zararı en aza indirmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek başta olmak üzere birçok önlem alınabilir . Aksi taktirde bu durum dünyanın sonunu hazırlamaktadır . 

2 yorum:

Deneme