Doğa ve İnsan İlişkisi İle İlgili Kompozisyon

Doğa ve İnsan İlişkisi İle İlgili Kompozisyon

İnsan dünyaya geldiği andan itibaren ilk tanıştığı şey doğa olmuştur . En eski insanlardan beri insanoğlu sürekli doğayı değiştirmekte ve doğa ile bir yandan mücadele etmekte bir yandan ise onun nimetlerinden faydalanmaktadır . Çok eski çağlarda teknolojinin olmaması sebebiyle insanlar doğada yaşayabilmek ve hayatta kalabilmek için ağaçları , taşları kullanarak basit barınaklar ve av aletleri yapmışlardır . Bu doğayla ilişkinin en eski biçimi olmuştur .

İnsanlar zamanla teknolojide ilerledikçe barajlar , kanallar vb. yapılar aracılığıyla doğayı etkilemişler ve doğa üzerinde değişim yapma konusunda hızlanmışlardır . Bu durum olumsuz etkilemeyi de beraberinde getirmiştir . Sanayi geliştikçe doğaya yayılan zararlı maddeler artmış ve ormanlar , hava , canlılar bu durumdan aşırı derecede etkilenmeye başlamıştır . Doğada insanı olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir . Tarım ve hayvancılık doğanın insan hayatındaki en önemli etkilerindendir . Bu faaliyetler sayesinde insan beslenme vb. temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır . Bunun yanı sıra fırtına , kasırga , kuraklık , sel , heyelan , çığ gibi felaketler doğanın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerine örnek olarak gösterilebilir .

Doğa ve insan sürekli bir ilişki ve etkileşim halindedir . Maalesef bu etkileşim içerisinde zarar verici unsur insan olmaktadır . İnsan aslında bağımlı olduğu doğaya zarar vererek bilerek ya da bilmeyerek de olsa sonunu hazırlamaktadır . 

10 yorum:

Deneme