Canlı Cansız Varlıklara ve Doğaya Karşı Sorumluluklarımız

Canlı Cansız Varlıklara ve Doğaya Karşı Sorumluluklarımız

Tüm canlı ve cansız varlıklar doğanın içerisinde yer almaktadır . Bitkiler , hayvanlar , dağlar , tepeler ve biz insanoğlu hep beraber doğanın parçasıyız . İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak doğaya uyum sağlamak konusunda yalnızca doğanın sunduğu imkanları kullanmakla yetinmemektedir . Yani insanoğlu yaşamını sürdürmek için en eski çağlardan beri doğayı değiştirmeye yönelik faaliyetler içerisine girmiştir .

İnsanlar barınma ve yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak adına bir sopanın ucuna taş bağlayıp yaptıkları basit baltalardan itibaren doğayı değiştirmektedir . Tabi bu değişim özellikle yakın zamanlarda endüstrinin gelişmesi , mantar gibi fabrikaların türemesi ile doğaya karşı adeta bir katliama dönüşmüştür . Çevre kirliliği  artmış , içilecek sular kısıtlı hale gelmiş , birçok hayvan ve bitki türünün nesli tükenmiş ya da tükenme noktasına gelmiştir . İşte bu şekilde insanoğlu hem kendisinin hem de diğer canlıların ortak alanı olan doğayı bitirmektedir . Oysaki insanlar bu dünyanın tek başına sahipleri değildir . Diğer varlıkların da hakları vardır . Bizler onların yaşam alanlarını yok ederek dertlerini ifade edemeyen , bizim yanlışlarımıza katlanmak zorunda kalan canlılara büyük haksızlık yapmaktayız .


Gelecek nesillerin ve tüm canlı cansız varlıkların doğadan en iyi şekilde faydalanması için doğayı korumalı ve doğaya zarar veren her türlü etkeni ortadan kaldırmalıyız . Aksi taktirde insanoğlu başta kendisi olmak üzere tüm varlıkların sonunu hazırlamaktadır . 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme