Bilimle Beslenmeyen İnanışlar Pas Tutar Kelimesinin Çağrıştırdığı Atasözleri Ve Özdeyişler

Bilimle Beslenmeyen İnanışlar Pas Tutar Kelimesinin Çağrıştırdığı Atasözleri  Ve  Özdeyişler

Bilimin ve ilimin olmadığı yerde toplumlar yanlış ve dogmatik bilgilerin peşinde koşacak ve hiçbir ilerleme sağlayamayacaklardır .  Orta Çağ'da din adamları nasıl insanları kandırmış iseler  , bilimin gelişmesine engel olmuşlarsa yine aynı şeyler olmaya başlayacak ve bilim karşıtı gruplar ortaya çıkacak ve tüm dünya geriye gidecektir . Bundan dolayı  yaptığımız araştırmaları , deneyleri , hipotezleri bilim eşliğinde yapmalı ve yanlış ve kalıplaşmış inançlar ile hareket etmemeliyiz .
* İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır -  Hacı Bektaşi Veli
* Hayatta en hakiki mürşit ilimdir .  Mustafa Kemal Atatürk
* Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur . Mustafa Kemal Atatürk
* İşleyen demir ışıldar .
* İşleyen demir pas tutmaz .
*Ben, manevî miras olarak hiç bir ayet , hiçbir dogma , hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum . Benim manevî mirasım ilim ve akıldır . Benden sonrakiler , bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında , belki gayelere tamamen eremediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi , akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir . Mustafa Kemal Atatürk.
*Yanlış bilgi dinsizleri meydana getirir , gerçek ilim ise insanı Tanrı'nın önünde dize getirir .
Voltaire.
*Hayır bilim bir hayal değildir ; fakat onun bize vermediği şeyleri başka bir yerde bulacağımızı sanmak bir hayaldir .
*Ya öğrenen , ya öğreten , ya dinleyen , ya da seven ol! Bunların dışında bir beşincisi olma ; helak olursun . Beşincisi ise, ilme ve ilim ehline buğzetmendir.   Hz.Muhammed

 Altın уerde paslanmaz ,  taş yаğmurdаn ıѕlanmaz.
.
Sigmund Freud.

*İlim ilim  bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır.  Yunus Emre.
*“Şer’i şerifin bekası ilimledir . Ve ilmin bekası ulema iledir .”
Koçi Bey.
*Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkumdur. Mustafa Kemal Atatürk
*Dünyada her şey için, yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Bilim ve fennin dışında yol gösterici aramak aymazlık, bilgisizlik, doğru yoldan çıkmışlıktır. Yalnız bilimin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki evrelerinin gelişimini anlamak ve ilerlemelerini izlemek koşuldur. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki bilim ve fen dilinin çizdiği genel kuralları, şu kadar bin yıl önce bugün aynı biçimde uygulamaya kalkışmak, elbette bilim ve fennin içinde bulunmak değildir. (1924 ; S.D. II ).
*“Yeryüzündeki alimler , gökteki yıldızlar gibidir.”
Hz. Muhammed.
*Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir.”
Mustafa Kemal Atatürk.
*“İnsan akıbetinin efendisi değildir ve hiçbir zamanda olmayacaktır. İnsanın aklı onu daima bilinmeyen ve öngörülmeyen yeni şeyler öğrenmeye doğru götürecektir.”
Friedrich A.von Hayek.
*Eğitimin yapamayacağı hiçbirşey yoktur. Hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlakları iyiye çevirebilir; kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar; insanları melekler seviyesine çıkarabilir.”
Mark Twain.
*“Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiç bir şeye inanmayınız.”
Francis Bacon. Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapmış, diploma almış gelmiş, olanları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka, parti parti eğitim ve öğretim görmek için ilim ve fen almak için Avrupa’ya, Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bu nedenle artık himaye ok zayıf kalır. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur.. Mustafa Kemal Atatürk.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme