Düşünce Özgürlüğünün Bilimsel Çalışmaların Gelişmesi ve Yaygınlaşmasına Etkisini Anlatan Bir Kompozisyon

Düşünce Özgürlüğünün Bilimsel  Çalışmaların  Gelişmesi ve Yaygınlaşmasına  Etkisini Anlatan Bir Kompozisyon

Özgürlüğün olduğu toplumlarda  özellikle de düşünce özgürlüğünün olduğu  toplumlarda gelişme ve ilerleme kaçınılmazdır . Düşünce özgürlüğüne sahip olan toplumun insanları bu sahip oldukları bilgiler ile  ilim ve fen yolunda ilerler , çeşitli deney ve gözlemler yaparak  öğrenmek istedikleri bilgilere  ulaşır.

Bir toplumda yaşayan insanlar düşünce özgürlüğünden yoksunsa o toplumda bilimsel alanda da , eğitim alanında da , ekonomi ve diğer birçok alanda ilerleme sağlanamaz . Baskının olduğu yerde , düşünce özgürlüğüne gem vurulan yerde ne insanlar gelişir, ne bilim ve teknoloji gelişir, ne de dünya gelişir . Bilimsel çalışmaların önündeki en büyük engel de zaten kişinin düşünce özgürlüğüne müdahale edilmesidir . Örneğin ;  Orta Çağ'da din adamları kişilerin düşünce özgürlüğüne engel oldukları için bilim ve ilimin gelişmesine büyük darbe vurmuşlar ve skolastik düşünce yüzünden insanlar yıllarca kandırılmış ve insanlığın gelişmesi engellenmiştir . O dönemde bilimsel gelişmeler ile uğraşan bilim adamlarına çeşitli cezalar verilmiştir ve  hiçbir şeyin sorgulanmaması gerektiği inancı hakim olmuştur . Fakat daha sonra Aydınlanma Çağı'na geçilince insanlar düşünce özgürlüğüne sahip olmuşlar ve bilim yolunda gelişmeler daha çok hızlanmış , din adamlarına duyulan güven azalmıştır . Bir diğer örnek ise İyonları verebiliriz . İyonlar ticarette geliştikleri için bilim , kültür hayatına çok önem vermişler  bundan dolayı orada düşünce özgürlüğü gelişmiş , özgür düşünce ve bilim gelişmiştir .  Düşünce özgürlüğü sağlandığı için birçok bilim adamı ortaya çıkmıştır . Mesela;  Hipokrat; tıp  alanında, Anaksimenes Fizik alanında,  Tales Güneş tutulması hakkında , Diyojen felsefede , Pisagor matematikte çeşitli görüşler ortaya atarak bilimin gelişmesine büyük katkı sağlamış bilim adamları olarak tarihe geçmişlerdir .

Görüldüğü gibi özgürlüğün , bilimsel özgürlüğün olduğu yerde her türlü gelişme de olacak ve toplum daha çok kalkınacaktır .


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme