Atatürk'e Türkçenin Bugünkü Durumu İle İlgili Mektup Yazın

Atatürk'e Türkçenin Bugünkü Durumu İle İlgili Mektup Yazın

Sevgili Atam,
Sen bizlere hep milli olmayı , milli tarihimize , milli kültürümüze, milli dilimiz olan Türkçeye değer vermemiz gerektiğini öğütledin . Bu değerlerimize o kadar önem verdin ki bu değerlerimizi geliştirmek için Türk Dil Kurumu , Türk Tarih Kurumu gibi kurumlar açtın . Dilimizin gelişmesi için dilimizden yabancı kelimelerin atılması ve Öztürkçe kelimelerin kullanılması yönünde çalışmalar yaptırdın . Sen “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. " dedin .

Sevgili Atam , sen dilimize bu kadar büyük bir önem verdin ancak senden sonra Türk diline senin gösterdiğin özeni maalesef göstermediler . Yabancı dillerden alınan kelimeleri kullanmayı marifet zanneden kendi kültürüne ve diline yabancı sahte aydınlar türedi . Hatta bu yanlış tutum o kadar yaygınlaştı ki Anadolu'nun en ücra kasabalarındaki halk bile yabancı kelimeleri dilimize sokmayı çağdaşlaşma zannetmeye başladı . Herkes iş yerlerine yabancı adlar vererek daha uygar olacaklarını zannettiler . Sen matematik , geometri gibi alanlarda Türkçe kavramlar üretirken senden sonra Türkçeyi atıp yabancı dillerden kelime alma yarışı başladı .


Atam , sen " Türk dilini başka dillerin boyunduruğundan kurtarmak gerekir " derken senden sonra dilimiz başka dillerin boyunduruğu altına sokuldu . İnşallah senin hedeflerin yeniden anlaşılır ve dilimiz yeniden eski parlak günlerine kavuşur . 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme