Dramanın Çocuklar Üzerindeki Olumlu Etkileri Nelerdir ?

Dramanın Çocuklar Üzerindeki Olumlu Etkileri

Drama kelime anlamı olarak oyun yazma sanatı ya da tiyatro yazını demektir . Dramanın çocuklar üzerinde çok kuvvetli ve olumlu etkileri görülebilir .  Nasıl ki eğitimde yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi temel edinen yapılandırmacı yaklaşım varsa dramada da  bu vardır . Yani çocuk yaparak ve yaşayarak öğrenir , duygu ve düşüncelerini jest ve mimikleri ile ifade eder ve dışa vurur.

Alınan eğitim çocuğa ders gibi hissettirilmez , oyun oynuyor gibi etkinlikler yapılır . Çocuğun sosyalleşmesini ve hayata etkin olarak katılmasını sağlar . İçsel bir durum ve bir düşünce drama sayesinde eyleme geçer . Çocuk  drama ile düşünür , plan yapar , deneyim kazanır ,  farklı duygu ve davranışlar kazanır . Çocuk duygu ve düşüncelerini kontrol altına almayı öğrenir ve nasıl hareket edeceğini bilir.  Drama öğrencilere empati kurabilme becerisini kazandırır . Ayrıca çocuklar drama sayesinde değişik hayaller kurabilir ve farklı dünyalara giderek farklı duygular ve  düşünceler edinir . Çocuk drama sayesinde kendini daha iyi hisseder ve stresini darama sayesinde atar . Drama sayesinde  öğrenilen bilgiler kalıcı olur , çünkü öğrenci yaparak ve yaşayarak oyuna aktif katılım sağladığı için bu katılımda yaşananları da asla unutmaz . Drama çocuğun bütün  duyu organlarına hitap eder ve böylece kalıcı ve izli öğrenmeler oluşur . Eğitimde istenen de zaten kalıcı izli öğrenmedir . Dramada elbette ki çocuğun oyun oynaması sağlanır ama gerçek amaç bu değildir . Gerçek amaç: oyun boyunca çocuğun kendini geliştirebilmek için  yeni yaşantılar yoluyla yeni şeyler öğrenmesi ve bunu yaşamına aksettirebilmesidir yani amaç eğitim ve öğretimdeki amaçlar ulaşabilmektir .


Drama sayesinde çocuklarda eleştirel düşünme becerisi, yaratıcı düşünme becerisi, estetik duygunun gelişmesi,  sosyal olma, işbirliği yapma, duygusal gelişim, milli ve manevi değerlerin gelişimi,  sanata yönlenme ve iyi bir edebiyat yaşantısı,  gibi çocuğa çok farklı yetenekler kazandırır ve çocuk drama sayesinde kendisini  ve çevresindeki insanları daha iyi tanır ve hayata daha bilinçli yaklaşır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme