Dilin Bağımsızlığı Konulu Kompozisyon

Dilin Bağımsızlığı Konulu Kompozisyon

Dilin bağımsızlığı demek başka dillerin arasında eriyip gitmeden gücünü korumak ve var olabilmektir . Her ülkenin dili kendisi için değerlidir . Bizim için de Türk dili yani  Türkçemiz  çok değerlidir . Dil insanlar arasında iletişimi sağlayan , duygu ve düşüncelerin ifade edilmesini sağlayan araçtır.  Dil bir milletin en önemli kültür aracıdır .

Dilin bağımsız olması , başka dillerin egemenliği altında olmaması gerekir . Örneğin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi bağımsız Türk Devletleri eskiden Rusya'nın egemenliği altında bulundukları için Türkçe konuşulmasını engellemişler ve dillerine hakim olmuşlar zorla  Kiril alfabesini öğretmeye çalışmışlardır . Bir milletin diline hakim olmak demek o ülkenin bağımsızlığını ele geçirmek ve ülkeyi egemenliği  altına almak demektir . Böylece dillerine hakim olarak kültürünü de değiştirmeye çalışmıştır . Şu anda bağımsız olsalar da yine yaşam tarzı olarak  biraz değişmişler  ve Ruslardan etkilenmişlerdir . Yıllardır Rusya bu ülkelerin diline ve bağımsızlığına engel olmak için  baskı ve şiddet uygulamıştır . Bu uğurda nice Türk bilim insanları da hayatını kaybetmiştir . Bunlardan biri de Zeki  Velidi Togan'dır . Bu profesör doktor  da Ruslar ile mücadele etmiştir , bağımsızlık için  basmacı hareketin yanında olmuştur .


Bir milleti millet yapan en önemli unsurdur dildir . Dil bağımsız olmazsa insanın ne kültürü ne kalır ne de gelenek ve görenekleri . Bundan dolayı  Türkçenin gelişmesi için çok çalışmalıyız ve onu dünya dilleri arasında görmek için bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM VE ONU BAŞKA KÜLTÜRLERİN İÇLERİNDE YOK ETMESİNE İZİN VERMEYELİM .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme