Atatürk'ün Çocukluk Dönemi, Yaşadığı Bölgedeki Sosyal Ve Kültürel Ortamı Konulu Yazı

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUK DÖNEMİ, YAŞADIĞI BÖLGEDEKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL ORTAMI KONULU YAZI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik şehrinde dünyaya gelmiş büyük liderdir.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım, babası ise Ali Rıza Beydir.  Beş kardeşi vardır, kardeşlerinin dördü küçükken vefat etmiştir. Makbule ise hayatta kalan kardeşlerinden olmuştur o dönemde . Annesi Konya yörüklerinden, babası  ise Kocacık yörüklerindendir . Mustafa Kemal 1886 yılına kadar Selanik'te kalmıştır . Selanik  kozmopolit bir yapıya sahipti , yani farklı din ve mezheplere  mensup kişiler yaşamaktaydı .  Ayrıca Selanik şehri işlek bir limana sahipti .

 Mustafa Kemal'in düşünce hayatının gelişmesinde etkili olan şehirler ; Selanik , Sofya , Manastır ve İstanbul'dur . Atatürk balkanlarda dünyaya gelmiş , çocukluğu Balkanlarda geçmiş bir liderdir . Osmanlı Devletinin her köşesinde büyük görevler yapmıştır . Yurdun her köşesinde milleti ile birlikte hareket ederek büyük mücadelelere girmiştir . Balkanlardaki Türklüğün sosyal ve ekonomik yapısı ve değerleri ile  tarihi oluş Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in  yetişmesinde etken olmuştur . Bu dönemde Balkanlarda  büyük mücadeleler olmaktaydı . Balkanların tarihi hakları , ekonomik ve siyasi hakları büyük tehditler altındaydı . Atatürk sürekli mücadeleler ile yaşamış , yenilgiyi kabul etmeden , galibiyeti isteyen Balkan ortamında yetişmiştir. Bu mücadeleci ruh Mustafa Kemal'e  çok şeyler katmıştır . Atatürk doğduğu zaman Osmanlı Devleti zor dönemlerden geçmekteydi . Böyle zorluklar içerisinde doğmuştur Mustafa Kemal . Bu dönemde vatanını , toprağını korumak için Balkanlar büyük uğraşlar içinde bulunmaktaydı . Bu dönemde Balkanlardan göç olayları yaşanmaktaydı . İşte Mustafa Kemal vatanını ve milletini çok seven biri olarak yetişmiş örünün sonuna kadar da bu ruh ile hareket etmiştir.

Mustafa Kemal'in gittiği okullar sırası ile ;

*Mahalle Mektebi
*Şemsi Efendi Okulu
* Selanik Mülkiye Rüştiyesi
* Selanik Askeri Rüştiyesi
* Manastır Askeri İdadisi
* İstanbul Harp Okulu
* İstanbul Harp Akademisi olarak sıralayabiliriz.


2 yorum:

Deneme