Dil ve Kültür İlişkisini Açıklayan Kompozisyon

Dil ve Kültür İlişkisini Açıklayan Kompozisyon
 

Dil bir milletin ortak olarak kullandığı, duygu ve düşüncelerini aktardığı araçtır . Kültür ise bir millete ait maddi ve manevi unsurların tamamına verilen addır . Örneğin mimari yapılar , yemekler , giyim kuşam , yazılı ve sözlü eserler kültürel ürünlere örnektir . Kültür bir milletin kendine has ürünleri olduğu için bu unsurların gelecek kuşaklara değişikliğe uğramadan ve bozulmadan aktarılması son derece önemlidir .

Dil kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan , kültürün en önemli taşıyıcısı ve aynasıdır . Yazılı ve sözlü kültür unsurları gelecek nesillere yalnızca dil sayesinde aktarılabilmektedir . Atasözleri , deyimler , maniler , halk hikayeleri dil sayesinde gelecek nesillere aktarılmış ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür . Şunu unutmamak gerekir ki dil bir milletin düşünce yapısının ifade edilmesini sağlar . Dil bozulduğunda düşünce bozulur , düşünce bozulunca da yaşam tarzı bozulur . Çünkü dil milli varlığımızın içine döküldüğü ve şekillendiği bir kaptır.


Dil ve kültür birbirinin tamamlayıcısıdır ve ayrılmaz birer parçasıdır . Diline sahip çıkan , dış etkenlerden koruyan bir millet milli benliğini yani kültürünü muhafaza etmiş olur . Tarihe baktığımızda kendi dilini unutan milletlerin zamanla tarih sahnesinden silindiğini görmekteyiz . Bunun en güzel kanıtı Sümerler ve Hititler gibi milletlerdir . Bugün bu milletler dünya üzerinde yaşıyor mu ?

İşte bu sebeple dilimize iyi sahip çıkmalıyız ki kültürümüzü de bozulmadan, en arı ve duru şekli ile gelecek nesillere aktarabilelim.1 yorum:

  1. Yazınız için çok teşekkür ederim.Ödevimde yardımcı oldunuz.

    YanıtlaSil

Deneme