Deneme ve Makale Arasındaki Farklar Nelerdir ?

Deneme ve Makale Arasındaki Farklar Nelerdir ?
Deneme :     Yazarın konu kısıtlaması olmaksızın istediği herhangi bir konuda kişisel düşüncelerini anlattığı ve ispatlama amacı olmayan yazılara deneme adı verilmektedir . Denemelerin özelliklerini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz :


1. Denemelerde yazarın kişisel düşünceleri ön plandadır .

2. Ağırlıklı olarak öznel yargılar kullanılmaktadır .

3. Konu kısıtlaması yoktur herhangi bir konuda yazılabilir .

4. Konu  seçiminde yazar özgürdür .5. Denemelerde yazar kendisi ile konuşuyormuşçasına bir üslup kullanır .

6. Resmiyetten uzak samimi bir hava vardır .

7. Yazar düşüncelerini ispat etmek gibi bir zorunluluk hissetmez .

 

MAKALE

 
Yazarın herhangi bir konu hakkındaki düşüncelerini anlattığı , kanıtladığı , ileri sürdüğü düşünceleri ispatlamak zorunda olduğu yazı türüdür . Her konuda yazılabilen bilimsel içerikli yazılardır . Kimi makaleler çok uzun olabilir . Makalelerin özellikleri şunlardır :

 
1.      Siyaset , spor , ekonomi , tıp vb. Aklınıza gelen her alanda yazılabilir .


2.      Makalelerin en önemli özelliği yazarın ileri sürdüğü düşünceyi ispatlamak zorunda olmasıdır .


3.      Bilimsel bir dil ve yöntem kullanılmak zorundadır .


4.      Makaleler anında oturup yazılmaz , belli bir inceleme ve araştırma süreci gereklidir .


5.      Anlatımda detaylı bilgilere yer verilir .


6.      Makalelerde nesnel bir anlatım kullanılmak zorundadır .


7.      Anlatım biçimleri içerisinde açıklayıcı ve tartışmacı anlatım makalelerde kullanılabilir .


8.      Makalelerde örnekleme , sayısal verilerden yararlanma , tanık gösterme , tanımlama , karşılaştırma başta olmak üzere tüm düşünceyi geliştirme yolları kullanılabilir .


9.      Bir alanla ilgili yazıldıkları için anlatımda terimlere çokça yer verilir .


10.  Konuların güncel olması gibi bir zorunluluk yoktur .


Deneme Ve Makale Arasındaki Farklılıklar

 
1. Denemelerde öznel yargılar hakimken makalelerde nesnel yargılar ön plandadır .

2. Denemelerde sosyal ve kişsel konular daha fazla işlenirken makalelerde bilimsel konular daha fazla tercih edilir .

3. Denemelerde tüm anlatım biçimleri kullanılabilirken makalelerde açıklayıcı ve tertışmacı anlatım biçimleri kullanılır .

4. Deneme yazarı ileri sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir ama makale yazarı görüşlerini kanıtlamak durumundadır .

5. Deneme yazmak için uzman olmak zorunluluğu yoktur ama makale yazabilmek için bir alanla ilgili uzmanlık gerekir .

6. Denemelerde samimi bir anlatım varken , makalelerde resmi bir dil kullanılmaktadır .

7. Denemelerde herhangi bir konu ile ilgili fikirler öne sürülürken makalelerde bilgi vermek ön plandır .

8.Deneme edebiyata daha yakın bir tür olduğu için söz sanatları kullanılır ama makalelerde kullanılmaz .

9. Denemelerde duygular ön plana çıkabilir ama makalelerde böyle bir durum olmaz . 
Deneme Ve Makale Arasındaki Benzerlikler

1. İki türde düşünce yazıları içerisine girer .

2. Her iki tür de nesir şeklindedir .

3. İki türün de konu alanı  son derece geniştir .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme