deneme ve makale arasındaki farklar nelerdir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
deneme ve makale arasındaki farklar nelerdir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Deneme ve Makale Arasındaki Farklar Nelerdir ?

Deneme ve Makale Arasındaki Farklar Nelerdir ?
Deneme :     Yazarın konu kısıtlaması olmaksızın istediği herhangi bir konuda kişisel düşüncelerini anlattığı ve ispatlama amacı olmayan yazılara deneme adı verilmektedir . Denemelerin özelliklerini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz :


1. Denemelerde yazarın kişisel düşünceleri ön plandadır .

2. Ağırlıklı olarak öznel yargılar kullanılmaktadır .

3. Konu kısıtlaması yoktur herhangi bir konuda yazılabilir .

4. Konu  seçiminde yazar özgürdür .5. Denemelerde yazar kendisi ile konuşuyormuşçasına bir üslup kullanır .

6. Resmiyetten uzak samimi bir hava vardır .

7. Yazar düşüncelerini ispat etmek gibi bir zorunluluk hissetmez .

 

MAKALE

 
Yazarın herhangi bir konu hakkındaki düşüncelerini anlattığı , kanıtladığı , ileri sürdüğü düşünceleri ispatlamak zorunda olduğu yazı türüdür . Her konuda yazılabilen bilimsel içerikli yazılardır . Kimi makaleler çok uzun olabilir . Makalelerin özellikleri şunlardır :

 
1.      Siyaset , spor , ekonomi , tıp vb. Aklınıza gelen her alanda yazılabilir .


2.      Makalelerin en önemli özelliği yazarın ileri sürdüğü düşünceyi ispatlamak zorunda olmasıdır .


3.      Bilimsel bir dil ve yöntem kullanılmak zorundadır .


4.      Makaleler anında oturup yazılmaz , belli bir inceleme ve araştırma süreci gereklidir .


5.      Anlatımda detaylı bilgilere yer verilir .


6.      Makalelerde nesnel bir anlatım kullanılmak zorundadır .


7.      Anlatım biçimleri içerisinde açıklayıcı ve tartışmacı anlatım makalelerde kullanılabilir .


8.      Makalelerde örnekleme , sayısal verilerden yararlanma , tanık gösterme , tanımlama , karşılaştırma başta olmak üzere tüm düşünceyi geliştirme yolları kullanılabilir .


9.      Bir alanla ilgili yazıldıkları için anlatımda terimlere çokça yer verilir .


10.  Konuların güncel olması gibi bir zorunluluk yoktur .


Deneme Ve Makale Arasındaki Farklılıklar

 
1. Denemelerde öznel yargılar hakimken makalelerde nesnel yargılar ön plandadır .

2. Denemelerde sosyal ve kişsel konular daha fazla işlenirken makalelerde bilimsel konular daha fazla tercih edilir .

3. Denemelerde tüm anlatım biçimleri kullanılabilirken makalelerde açıklayıcı ve tertışmacı anlatım biçimleri kullanılır .

4. Deneme yazarı ileri sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir ama makale yazarı görüşlerini kanıtlamak durumundadır .

5. Deneme yazmak için uzman olmak zorunluluğu yoktur ama makale yazabilmek için bir alanla ilgili uzmanlık gerekir .

6. Denemelerde samimi bir anlatım varken , makalelerde resmi bir dil kullanılmaktadır .

7. Denemelerde herhangi bir konu ile ilgili fikirler öne sürülürken makalelerde bilgi vermek ön plandır .

8.Deneme edebiyata daha yakın bir tür olduğu için söz sanatları kullanılır ama makalelerde kullanılmaz .

9. Denemelerde duygular ön plana çıkabilir ama makalelerde böyle bir durum olmaz . 
Deneme Ve Makale Arasındaki Benzerlikler

1. İki türde düşünce yazıları içerisine girer .

2. Her iki tür de nesir şeklindedir .

3. İki türün de konu alanı  son derece geniştir .

Deneme ve Makale Arasındaki Farklar

Deneme ; herhangi bir konu ile ilgili görüşlerin ispatlama amacı olmadan aktarıldığı, yazarın kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı edebiyat türüdür.
Makale ; bir konu ile ilgili görüşlerin kanıtlanması amacıyla yazılan, bilimsel içerikli yazılardır.

Deneme ve makale arasındaki farklar:

-Makalelerde sanat, edebiyat, siyaset vb. bilimsel içerikli konuları ele alır denemeler ise her konuda yazılabilmektedir.
-Makalelerde ele alınan konuları ispatlama amacı varken denemelerde ispatlama amacı yoktur.
-Deneme yazılarında öznel yargılar ağırlıktayken makale türü yazılarda nesnel yargılar ağırlıklıdır.
-Makalelerde sayısal verilerden sıkça kullanılabilmekteyken denemelerde sayısal veriler çok fazla kullanılmaz.
-Makalelerde yazılan konu ile ilgili uzmanlık gerekirken denemelerde gözlem becerisi ön plana çıkmaktadır.
-Deneme yazmak İçin akademik bir kariyer gerekmezken makalelerde uzmanlık gerekmektedir.
-Makale yazılarında açıklayıcı anlatım türü kullanılırken denemelerde farklı anlatım biçimleri kullanılabilmektedir.