Edep İle İlgili Kompozisyon Örneği

EDEP İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON

Edep kelime anlamı olarak toplumda oluşan töreye uygun davranış , utanma,  çekinme , sıkılma anlamında kullanılmıştır . Edep ahlaki boyutla ilgilidir . İnsanın oturuşu , kalkışı , büyüklerinin yanında davranış şekli , hal ve hareketleri , konuşma tarzı kişinin edebini ortaya çıkarır .  Edep insanın  ruhunun ve davranışlarının güzel olması demektir .  Edepli insan kendini bilen  , haddini aşmayan insandır .

 Edepli insan çevresine nasıl davranacağını bilir .  Sevgi ve saygı içinde hareket eder .  Edep imandandır . Edepli insan fazla konuşmaz , yeri ve zamanı gelince az ve öz konuşur .  Edepli insan hayalı insandır . Küfürlü konuşmayan , insanlara hakaret etmeyen ,  onları kırmayan , ağzına gelen her şeyi söylemeyen insandır .  İnsan edepli olmalıdır .  Toplumdaki örf ve adetlerini hiçe saymamalı, kimliğini kaybetmemelidir.  Toplumla uyum içinde olmalıdır. Yani ahlaklı olmalı, kişilik sahibi, karakter sahibi olmalıdır.  İnsan çok bilgili ilim ve bilim sahibi olabilir.  Ama edepli olmadığı sürece o kişinin bilim adamlığının hiçbir anlamı olmaz.  Buna güzel bir örnek verelim; oğul kaymakam olmuş  ve babasını ayağına çağırtmıştır.  Gelen babasına oğlu şunları söylemiştir.  Bak hani sen bana senden bir şey olmaz , sen adam olmazsın, bak koca bir ilçenin kaymakamı oldum diyerek kibirlenmiş.  Bunun üzerine babası kaymakam olmuşsun ama  yine adam olmamışsın der. Babasını ayağına çağıran evlat edepten yoksundur.  Bunun için insan ahlaklı olmalıdır.


Buradan da anlaşılacağı gibi çok güçlü olabilirsiniz, malınız mülkünüz çok olabilir.  İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz ama erdemli bir insan olmadığınız sürece ne bilginizin size ve topluma faydası olur ne de mal ve mülkünüzün. İnsan toplum içindeki hareketlerine dikkat etmeli kibirli olmamalıdır.  Hz Ali edeple ile ilgili şu sözü söylemiştir:  '' Edep aklın suretidir'' diyerek edepli olmanın önemini belirtmiştir.  İnsan her ortamda rahat davranışlar sergilememeli, görgü kurallarına dikkat etmeli, kültürüne uygun yaşamayı bilmelidir .  İnsan haya etmeyi bilmelidir çünkü haya imandandır.

8 yorum:

Deneme