Eğitimli İnsan İle Eğitimsiz İnsan Arasındaki Farklar İle İlgili Kompozisyon

Eğitimli  İnsan  İle  Eğitimsiz  İnsan  Arasındaki  Fark Konulu Kompozisyon

Eğitim; belli bir bilim dalında, belli bir  konuda bilgi ve beceri kazandırma,  yetiştirme ve geliştirme işidir.   Eğitimli insan bilgili olan, belli alanlarda kendini gerçekleştiren, topluma faydalı işler yapmayı amaç edinen kimsedir.  Eğitimli insan her şey hakkında haberdar olur, gündemi takip eder, araştırır, deney ve gözlemler yapar, kalıplaşmış bilgilere takılıp kalmaz, bilmediği bir konuda biliyorum deyip inatçılık yapmaz.  Eğitimsiz insan ise fazla bilgi sahibi olamaz, kendini geliştiremez, kalıplaşmış bilgilere bağlı kalır ilerleyemez.

Eğitimli insan uyanık insandır. Bilgilerini yeri ve zamanı geldiğinde kullanmayı bilen, zeki  ve iyi ahlaka sahip olan insandır.  Eğitimsiz insan da ahlaklıdır muhakkak ama eğitim insanı daha da erdemli bir hale getirir.  Kişi yeri ve zamanı geldiğinde konuşmasını bilir, başkaları konuşurken sözünü kesmez.  Ama bu gerçekten eğitimli insanlar için geçerlidir. Yoksa çok iyi bir üniversite okumuş, mastır yapmış, mükemmel bir zekaya sahip olmuş ama ahlakı kurallardan yoksun, kendini üstün gören kibirli bir insana eğitimli diyemeyiz.  Öyle kişiler sadece kuru bilgi yığınına sahip olan eğitim kavramının ne olduğunu içselleştiremeyen ve bunu hayata geçiremeyen boş insanlardır.  Hiç eğitim almamış fakat yüksek ahlak sahibi olan, erdemli, alçak gönüllü insanlar da vardır.  Bunlar eğitim almamıştır ama karakter olarak böyle iyi kimseler olabilir.  Eğitim sadece okumakla olmaz. Kendini geliştirmek ve gerçekleştirmek, iyi bir çiftçi, iyi bir çoban, iyi bir öğretmen olmak da insanı eğitimli yapar.   Eğitimli insan öğrendiği bilgileri hayata geçirebilir, eğitimsiz insan bilgiden yoksun olduğu için daha konuları daha zor anlar ve uyanık olamaz, hep geri kalır ve ilerlemez.  Eğitimsiz insanlar çok şey bildiğini sanırlar, yeni bilgileri öğrenmekten kaçınırlar.  Olaylara tek düze bakarlar, farklı bir pencereden bakamazlar, analitik ve sentezci bir düşünce yapısına sahip olamazlar.  Eğitimli insanlar daha yaratıcı insanlardır, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, olayları daha iyi kavrayabilen insanlardır.  Eğitimsiz insan ise üretmediği için , hep durağan olduğu için yaratıcılık özellikleri gelişmez ve eleştirel düşünme becerisine sahip olamazlar.


Eğitim insana çok şeyler öğreten, onu cahil olmaktan kurtaran bir değerdir. Eğitim ne olduğu iyi anlaşılmalı ve eğitimli olmaya gayret edilmelidir.  Eğitimli insan aklını kullanmasını bilen insandır. Eğitimsiz insanın aklını da uyanık insanlar kullanır. Çünkü eğitimsiz insan kendi kararlarını veremez ve hep başkalarının düşüncelerine ihtiyaç duyar. Eğitimli insanlar kendine güvenen, kendini gerçekleştirme yolunda ilerleyen insanlardır. Eğitimsiz insanlar ise kendilerine güvenmezler ve kendilerini gerçekleştiremez ailesine ve topluma faydalı bir birey olamazlar.  Bundan dolayı herkes eğitim almalıdır ve kendi aklını kullanarak vatanına ve milletine faydalı işler yapmalı , ilim ve fen yolunda ilerlemelidir. Çünkü eğitim toplumları karanlıktan aydınlığa çıkaran bir neferdir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme