Demokrasi İle İlgili Kompozisyon

Demokrasi İle İlgili Kompozisyon

Halkın kendi kendisini seçtiği yönetim biçimine demokrasi denir. Yani halkın halk tarafından , halk için iradesidir denilebilir. Demokrasi ilk olarak eski Yunanistan'da , şehir devletlerinde uygulanmıştır. Demokrasi bizim için çok önemlidir.

Cumhuriyet bir rejim iken demokrasi ise cumhuriyetin uygulanış şekillerinden biridir. Demokratik cumhuriyetlerde halk meclisi ve ülkenin başkanını belli aralıklar ile seçmektedir. Bir cumhuriyetle yönetilen ülkede tam demokrasi olabilmesi için halkın yönetime eşit bir şekilde katılması gerekir. Demokrasi insanların bir arada yaşamasını sağlayan  yönetim şeklidir. Demokrasinin ana kavramı halktır. Demokrasinin olduğu yerde insanlar fikirlerini özgür bir şekilde açıklar. Özgür ortamın olmadığı yerlerde aydın insanlar, bilim adamları yetişemez. Bir milletin ne kadar çağdaş ve aydın olduğunu demokrasiyi nasıl sahiplendiğine bakarak anlarız. Atatürk de demokrasiye önem vererek ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'', demiştir. Voltaire ise şunu söylemiştir: '' Düşüncelerinizden nefret ediyorum fakat o düşünceleri savunma hakkını size kazandırmak için ölmeye hazırım'', diyerek demokrasinin önemini vurgulamıştır.


Ülkemiz de bir hukuk devletidir. Hukuk Devletinde baskı, zorba, düşünceleri engelleme gibi faaliyetler asla olmamalıdır. Cumhuriyetine, vatanına ve milletine bağlı Türk Milletine yakışan cumhuriyetin en iyi yönetim şekillerinden olan Demokrasidir. Demokrasinin kalıcı olması için çok çalışmalı özgür düşüncemizi her zaman her şekilde ve her yerde dile getirebilmeliyiz. Demokrasiler gıdalarını özgür düşüncelerden almaktadır. Demokrasi ruhu ile yaşamanız dileğiyle...

3 yorum:

Deneme