Eğitim Öğretim Konulu Deneme Örneği

Özet : eğitim-öğretim nedir, eğitim ve öğretim arasındaki farklar, eğitim ve öğretimin bir biriyle ilişkisi
           Eğitim ve öğretim çoğu zaman bir birlerinin yerine kullanılan yani bir nevi karıştırılan kavramlardır diyebiliriz . Esasen eğitim ve öğretim farklı kavramlardır ve farklı amaçları gerçekleştirmek için yürütülen süreçlerdir .
             Eğitim kavramı en kapsayıcı olacak biçimde insanda davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlanabilir . Tanımda yer alan davranıştan kastedilen şey istendik yönde olan davranışlardır . Eğitim verilen topluluğa karşı eğitici doğru kabul ettiği davranışları kazandırma amacı içerisinde faaliyetlerini sürdürür . Eğitim kötü niyetlerle ya da iyi niyetlerle olsun hayatın her yerinde ve her aşamasında vardır .  Okullar sistemli bir biçimde eğitim faaliyetlerinin iyi ve olumlu yönünü temsil eden kurumlar olarak tanımlanabilirken , sokaklar da eğitimin olumsuz davranışlara neden olan yönünü temsil etmektedir .
            Öğretim kavramında ise insanların davranışlarının iyi -kötü, olumlu ya da olumsuz olmasının pek bir önemi yoktur . Öğretimin amacı belli bir alana ait bilgi ve becerilerin hedef kitleye kazandırılmasıdır . Öğretim faaliyetleri insanın sosyal ya da ahlaki yönünden ziyade zihinsel yönüyle ilgilenir . Öğretim faaliyetleri kişinin davranışları ile pek ilgilenmez, öğretimin amacı hedeflenen bilgi ve becerilerin öğrenciye kazandırılabilmesidir . 
            Eski çağlardan itibaren her ne kadar eğitim ve öğretim bir birinden farklı kavramlar olsa bile bir biri ile ilişkilendirilmiştir . Eğitimin yeteri kadar bulunmadığı kurumlarda öğretimin istenilen şekilde yapılamayacağı her çağda kabul görmüş bir fikirdir . Bu sebeple bu iki kavramdan hangisinin önemli olduğunu tartışmak yerine her ikisinin de bir birini tamamlayan parçalar olduğunu kabul etmek gerekir .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme