Halk Edebiyatının Önemli Temsilcileri

Yunus Emre
Hoşgörü ve insan sevgisi denildiğinde sınırları olmayan bir enginliğe ulaşan Yunus Emre tekke edebiyatımızın en önemli şairlerindendir. Nazım biçimi olarak ilahiyi tercih etmiş olan Yunus Emre hem hece ile hem de aruzla şiirler yazmıştır. Eserlerini "Risaletü'n Nushiye" adlı kitabında toplamıştır ayrıca bir de divanı vardır.
 Pir Sultan Abdal
Bektaşi ozanların sıkça kullandığı nazım biçimi olan "nefes" türünde şiirler yazmıştır. Halk içerisinde çok sevilen ve sayılan biri olması sebebiyle birçok şiir onun adı ile yayınlanmıştır. Oldukça bir sade bir dil kullanmış ve tüm şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır.
Hacı Bektaşı Veli
Bektaşilik tarikatının öncüsü olan Hacı Bektaşı Veli büyük bir alimdir.  Özellikle Orta Anadolu'da çok etkili olan Hacı Bektaşı Veli'nin Arapça olarak kaleme aldığı "Makalat" adlı eseri çok meşhurdur.
 Kaygusuz Abdal
Şiirlerinde özellikle Yunus Emre'nin etkisi belirgin biçimde hissedilen Kaygusuz Abdal hem aruzu hem de hece ölçüsünü kullanmıştır. Budalaname, Mugaaletname eserleri ile tanınan şair alaycı ve nükteli tarzda şiirler yazmıştır.
 Kayıkçı Kul Mustafa
"Genç Osman" destanı ile tanınan Kayıkçı Kul Mustafa 17. yy'ın en çok tanınan şairlerinden biridir. Tamamıyla halk edebiyatı geleneklerine bağlı olan şair kahramanlık şiirleri yazmıştır.
 Köroğlu
Sultan II. Murat zamanında savaşlara katılmış olan Köroğlu denince akla isyan ve başkaldırı gelir. Şiirlerinde düzene karşı bir başkaldırı söz konusudur. Köroğlu ismi aynı zamanda bir halk kahramanının da adı olduğu için ve benzer özelliklere sahip karakterler olmaları sebebiyle aynı kişi gibi kullanılmıştır.
 Dadaloğlu
"Ferman padişahınsa, dağlar bizimdir" dizeri Dadaloğlu denilince ilk akla gelen dizelerdir. Toroslar bölgesinde yaşamış olan Dadaloğlu Varsağı, Destan ve Semaileri ile meşhurdur.
 Karacaoğlan
Saz şairlerinin piri sayılan Karacaoğlan sade bir dille yazdığı şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Koşmaları ile meşhur olan şair genel olarak din dışı konularda şiirler yazmıştır. Anadolu'yu geze geze şiirlerini söylemiştir.
 Aşık Ömer
Üst düzey bir eğitim almamasına rağmen devrinin en yetenekli ve bilgili şairleri arasında görülmüş olan Aşık Ömer idarecileri ve şekilciliği eleştirmiştir. Aruzu da kullanmış olan şair hece ölçüsünde oldukça başarılı olmuştur.
 Dertli
18. yy'ın sonlarında yaşamış olan Dertli hem hece ölçüsü hem de aruzla şiirler yazmıştır. Lirik tarzda koşmaları ile tanınan şairin divanı taş baskı ile basılmıştır.
 Emrah
Erzurumlu olan şairin şiirlerinde divan edebiyatının etkileri görülmektedir. Koşma ve semaileri ile tanınan şair gazel ve murabbalar yazmıştır.  
 Gevheri
Divan edebiyatından etkilenen şair divan şiirinin mazmunlarını çokça kullanmış ve yabancı menşeli kelimelere de sıkça başvurmuştur. Koşma ve taşlama türündeki şiirleri ile halkın beğeni ve sevgisini kazanmıştır.
 Bayburtlu Zihni
Saz şairi olmasına rağmen diven şiirinde de başarılı olmuştur. Sergüzeştname adlı eseri ve divanı vardır.
 Aşık Veysel
Sivas'ın Şarkışla İlçesine bağlı Sivrialan köyünde doğan Aşık Veysel'in çocuklukta geçirdiği rahatsızlık sonucu gözlerinin kapanması ona duygu dünyasında yepyeni kapıların açılmasını sağlamıştır. Toprağa, insana ve ülkeye olan sevgisi şiirlerinde hissedilen Aşık Veysel son dönem halk edebiyatının usta şairlerindendir. 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme