Halk Edebiyatının Dönemleri

13. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Savaş ve fetihlerin yoğun olduğu bu dönemde destanlar ağır basmaktadır . Dönemin en önemli eserleri arasında Battal Gazi Destanı ve Danişmentname önemli yer tutmaktadır . Dönemin önemli figürleri arasında fıkraları ile Nasrettin Hoca ve Tekke Edebiyatında ise Yunus Emre ön plana çıkmaktadır . 
 14. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Oğuz Türkleri arasında geçen olayların anlatıldığı Dede Korkut Hikayeleri bu dönemin en önemli eserlerinin başında gelmektedir . Nazım ve nesir türlerinin iç içe geçtiği Dede Korkut Hikayeleri'nde Oğuz Türklerinin diğer milletler ile yaptığı savaşlar anlatılmaktadır . Destana benzeyen bir anlatım tarzı olması sebebiyle destanlardan halk hikayelerine geçişin başlangıcı olarak kabul edilmektedir . Yunus Emre tarzındaki söyleyişiyle Kaygusuz Abdal dönemin önemli ozanı kabul edilmektedir .
 15. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Bu yüzyılın en tanınmış siması Ankara'da dünyaya gelen Hacı Bayram-ı Veli'dir . İyi bir medrese eğitimi görmüş olan Hacı Bayram-ı Veli'nin aruzla yazdığı şiirleri bulunmakla beraber şiirlerinin büyük çoğunluğunu hece ölçüsü ile yazmıştır .
 16. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Ellerinde sazları ile köy köy, belde belde dolanan ozanlar aşıklık geleneğini sürdürmüşlerdir . Bu dönemde dini içerikli şiirlerin yanı sıra din ile alakalı olmayan konularda şiirler de yazılmıştır . Tekke edebiyatında Pir Sultan Abdal , aşık edebiyatında ise Köroğlu dönemin en bilinen şairleri olmuştur . 
 17. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Tekke edebiyatı, aşık edebiyatı ve anonim halk edebiyatının en verimli olduğu dönem bu yüzyıldır . Bu dönem aşık edebiyatı şairleri aruzla da şiirler yazmışlar ve kendilerini divan şairleri ile kıyaslar hale gelmişlerdir . Kayıkçı Kul Mustafa ve Katibi bu dönemin en meşhur aşık edebiyatı şairleridir . En önemlisi ise günümüzde bile şiirleri dilden dile dolaşan Karacaoğlan'dır .  Niyazi Mısri ve Aziz Mahmut Hüdayi tekke edebiyatının bu dönemdeki en meşhur şairleridir . Aşık Ömer de kültürlü ve yaratıcı karakteri ile halk şairleri arasında önemli bir yere sahip olmuştur .
 18. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Bu dönemde halk şairleri artık divan şairleri ile iyiden iyiye yarışacak hale gelmişlerdir . Erzurumlu İbrahim Hakkı artık gerilemeye başlayan Tekke edebiyatının bu dönemdeki en önemli temsilcisidir . 
 19. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Halk şiiri geleneğini sürdüren Bayburtlu Zihni gibi saz şairleri olmuştur . Erzurumlu Emrah bu dönemin önemli bir diğer şairidir . 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme