Fecr-i Ati Dönemi Önemli Sanatçıları Kimlerdir ?

Fecr-i Ati döneminde eserler veren önemli sanatçılar şunlardır: 
Ahmet Samim, Celal Sahir, Mehmet Rüştü, Ahmet Haşim, Fazıl Ahmet Aykaç, Emin Bülent Serdaroğlu, Müfit Ratip, Emin Lami, , Tahsin Nahit,  Şahabettin Süleyman, Cemil Süleyman, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Refik Halit Karay, Mehmet Behçet Yazar, Abdülhak Hayri, Ali Canip Yöntem, İzzet Melih Devrim, Ali Süha Delilbaşı, Fuat Köprülü, Faik Ali Ozansoy, İbrahim Alaettin Gövsa
Ahmet Haşim (1884-1933)
Şiir alanında Fecr-i Ati topluluğunun en önemli sanatçısı olan Ahmet Haşim sanat için sanat anlayışı ile hareket etmiş ve sembolizm akımının en önemli temsilcisidir. Şiirlerinde aşk ve tabiat temasıyla yazan şair, lirik karakterde bir yapıya sahiptir. Yalnızca aruz veznini kullanmış olan şair, serbest müstezat biçimiyle yazmış ve süslü ve sanatlı bir dil kullanmıştır. Ahmet Haşim'e göre şiir anlaşılmak için değil, duyulmak için yazılır ve okunur. Şair doğanın kendisinde uyandırdığı duyguları semboller aracılığı ile anlatır, okuyucu da bu sembolleri kendi dünyasında anlamlandırır. Ahmet Haşim'e göre şiir dili sözden ziyade musikiye daha yakındır. Şair dış dünyayı bile anlatırken bu dünyayı kendi iç alemindeki yansımasından hareketle aktarır. Ahmet Haşim'in karakterinde var olan içe kapanıklık şiirlerine de yansımıştır. Fecr-i Ati topluluğunun dağılması ile birlikte Ahmet Haşim çalışmalarına bireysel olarak devam etmiştir. Şiirlerinde süslü bir dil kullanmasına rağmen nesirlerinde sade bir dili tercih etmiştir.
Şiir Kitapları : Göl Saatleri, Piyale
Nesirleri : Bize Göre, Gurebahane-i Laklakan
Gezi Notları : Frankfurt Seyahatnamesi
Refik Halit Karay ( 1888-1965 )
Edebiyata köşe yazarlığı ile başlayan Refik Halit daha sonra hikaye ve roman alanlarında başarılı eserler vermiştir. İlk dönemlerde günlük yaşantıları ele almış ve toplumsal aksaklık ve çarpıklıkları nükteli bir biçimde dile getirmiştir. Sade bir dil ile kaleme almış olduğu memleket hikayeleri Anadolu'daki yaşamışı en canlı hali ile bizlere sunmuştur. Eserlerinde ruh tahlillerinden ziyade gözleme önem vermiştir. Şahısları kendi ortamlarında anlatır ve kurnazlık, riyakarlık gibi huyları hicveder.
Fecr-i Ati topluluğu dağılınca Milli Edebiyat akımı içerisinde bağımsız karakterde eserler vermeye devam etmiştir.
Romanları: Bugünün Saraylısı, İstanbul’un İç Yüzü, Kadınlar Tekkesi, Çete, Anahtar, Nilgün, Sürgün
Hikâyeleri: Gurbet Hikâyeleri (Hatay’da sürgündeyken yazmıştır), Memleket Hikâyeleri
Hiciv ve Mizah Yazıları: Kirpinin Dedikleri, Sakın Aldanma İnanma Kanma, Tanıdıklarım, Deli  

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme