Fecr-i Ati Edebiyatının Genel Özellikleri

Özet : Edebiyat, fecr-i ati edebiyatının genel özellikleri, fecr-i edebiyatının genel özellikleri maddeler halinde, fecr-i ati dönemi türk edebiyatının genel özellikleri nelerdir
Fecr-i Ati dönemi Türk edebiyatının genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Yakup Kadri, Refik Halit Karay, Ali Süha, Tahsin Nahit, Köprülüzade Mehmet Fuat, Süleyman Şahabettin, Faik Ali ve Emin Bülent ve başka bazı sanatçılar 20 Mart 1909'da Hilal Matbaası'nda toplanarak yeni bir edebi akım başlatmanın planlarını yaptılar ve Ahmet Haşim'in de katıldığı bu hareket 24 Şubat 1910'da Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi'ni yayınladı. 2. Meşrutiyet'in ilnından sonra Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan bir bildiri ile de Fecr-i Ati edebiyatı başlamış oldu.
2. Türk edebiyatı tarihinde bir araya gelmiş ilk edebi topluluk Fecr-i Ati'dir.
3. Türk edebiyatında ilk kez beyanname yayınlayan topluluk olmuştur.
 4. Servet-i Fünun akımına bir karşıt tepki olarak doğmuştur.
 5. Sanatın kişisel ve saygıya değer bir uğraş olduğu görüşündedirler.
 6. Edebiyatın önemli ve ciddi bir iş olduğu ve bu yüzden halka iyi anlatılması gerektiği görüşündedirler.
 7. Gençleri bir araya getirmek; edebiyat, sanat ve dilin gelişimi için çalışmak; seviyeyi koruyarak ilmi münakaşalar yapmak ve halkı aydınlatmak; önemli yabancı eserleri Türkçeye kazandırmak ve Türk edebiyatını batıya tanıtmak gibi amaçları vardır.
 8. Şiirde tepki olarak doğduğu Servet-i Fünun edebiyatı geleneklerini sürdürmüştür.
 9. Şiirlerde tabiat ve aşk temaları ağırlıklı olarak işlenmiştir.
 10. Arapça ve Farsça kelimelerin, tamlamaların çokça kullanıldığı, günlük dilden uzak; Servet-i Fünun edebiyatı dilinin bir benzeri anlayışı benimsemişlerdir.
 11. Aruz vezni kullanılmaya devam etmiş, serbest müstezat Servet-i Fünun'da olduğu gibi ön plana çıkmıştır.
 12. Şiirde sembolizmin etkisinde kalan Fecr-i Aticiler, tiyatro türü ile de yakından ilgilenmişlerdir.
 13. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'in çıkardığı Genç Kalemler dergisi ile birlikte zaten özgürlükçü ve bağımsız çalışmaya yatkın olan grup üyeleri dağılmıştır ve yerini Milli Edebiyat hareketine bırakmaya başlamıştır.
 14. Servet-i Fünun edebiyatı ve Milli Edebiyat arasında bir köprü vazifesi yapmıştır.
 15. Ahmet Haşim topluluğun en önemli temsilcisi olmuştur.
 16. Hamdullah Suphi, Ali Canib ve Ali Sahir'in Milli Edebiyat akımına katılması ile 1912 yılında Fecr-i Ati topluluğu dağılmıştır.
 17. Ahmet Haşim Milli Edebiyat akımına katılmamış ve edebi hayatı boyunca Fecr-i Ati edebiyatının geleneklerine bağlı kalmıştır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme