Halk Edebiyatına Giriş 4. Ünite Kısa Özet

Özet : Edebiyat,halk edebiyatına giriş 4. ünite kısa özet,bilmecenin diğer adları nedir,atasözleri ve özellikleri,deyimler ve özellikleri,tekerlemeler ve özellikleri

Atasözlerinin Tür Ve Şekil Özellikleri

- Sözlü edebiyatın ( kültürün ) ürünleridir .
- Redif ve kafiyelerin kullanıldığı bir anlatımları vardır .
- Edebi sanatlar ve ahenk unsurlarını başvurulur .
- Sözlü hukuk içerisinde kaynak oluştururlar .
- Az sözle çok şey anlatılır .
- Sorunların çözümüne yönelik bir anlatım içerirler .
- Sosyal bir ferman hüviyetindedirler .
- Öğüt ve mesaj içerirler .
- Sözü mümkün olduğu kadar özlü ve kısa bir biçimde ifade ederler .
- Çoğu zaman tek cümle halindedirler .
- Genellikle emir kipi ve geniş zaman kipi kullanılır .
- Bağlaç ve edatlar genellikle çok gerekli olduğu zamanlarda kullanılır .

Deyimlerin Tür Ve Şekil Özellikleri

- Çoğu zaman kelimeler gerçek anlamının dışında kullanılır .
- İki ve ya daha fazla kelimeden oluşan ve bir düşünceyi dile getiren yargılardır .
- Kalıplaşmış sözlerdir ve değiştirilemezler .
- Mastarla biterler ve fiil çekimine girebilirler .
- Halk edebiyatının en küçük ve yaygın kullanılan biçimleridir .

Alkış Ve Kargışların Özellikleri

Alkış

- Olumlu manada yakarışlardır .
- İnsanların maddi manevi istek , yakarış , dua ve dilekleridir .
- Dua manasında kullanılırlar .

Kargış

- Olumsuz manada yakarışlardır .
- İnsan ve toplumların üzerine Allah ' ın gazabını çekmek isterler .
- Beddua manasında kullanılırlar .

Tekerlemelerin Tür Ve Şekil Özellikleri

- Ses tekrarları ve uyaklardan yararlanarak oluşturulurlar .
- Herhangi bir konu ile ilgili değildirler .
- Çoğu bölümleri anlamsızdır .
- Hangi türün içerisinde kullanılıyorsa o türü başlatma ve bitirme işlevleri vardır .
- Masal tekerlemeleri , oyun tekerlemeleri vb. türleri bulunmaktadır .

Bilmecelerin Tür Ve Şekil Özellikleri


- Manzum ve mensur türleri bulunmaktadır .
- Sorun çözme kabiliyetini geliştirirler .
- Bilmecelerin yer aldığı en eski metin CODEX COMENİCUS ; bu türden bahseden en eski kaynak ise Divan-ı Lügatit-Türk ' tür .
- Soru ve cevap olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır .
- Konu olarak her şey seçilebilmektedir .
- Türk kültüründe  “bilmece” yerine kullanılan terimler şunlardır ; tambaca, bilmaca, tappaca, tabışmak, tapçan, tabzuğ, tavısak, nımah, yumak, jumbak, zomak, matal, taabırın, mesel.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme