Toplumun İlerlemesinde Kadın mı Daha Etkilidir Erkek mi Daha Etkilidir

Özet : "Toplumun İlerlemesinde Kadın mı Erkek mi Daha Etkilidir ?" konusunda yazılmış bir deneme örneği . 

Toplumun İlerlemesinde Kadın mı Erkek mi Daha Etkilidir ?

     Toplum kadın ve erkeklerden oluşan bir yapıdır . Bu yapının devamlılığını sağlaması için birtakım işlerin yapılması gerekmektedir . Bir toplumun ilerlemesi için kadın mı erkek mi önemli diye bir soru bana kalırsa son derece yanlıştır . Çünkü kadın ve erkek birbirini tamamlayan iki parçadır . Toplumsal gelişmede de durum bundan farksızdır . Yalnız kadınların çalıştığı ya da yalnız erkeklerin çalıştığı bir toplumda ilerleme yarım kalmış demektir .

     Kadın ve erkek yaratılışı itibari ile farklı özelliklere sahiptir . Erkekler fiziksel işlere daha yatkınken kadınlar daha naif yapıları sebebiyle ağır işleri yapmakta zorlanabilmektedir . Bu yüzden herkes kendi yapısına uygun işler seçer . Bazen kadınlar para kazanılan işlerde çalışmaktan ziyade ev hanımı olurlar . Ev hanımlığı belki de dışarıda çalışmaktan çok daha zor bir iştir .

     Kısacası toplumun ilerlemesi hem kadınların hem erkeklerin gayretleri ile olabilir . Bu denge sağlanamadığı zaman toplum olması gereken yere ulaşamaz . 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme