halk edebiyatına giriş 4. ünite kısa özet etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
halk edebiyatına giriş 4. ünite kısa özet etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Halk Edebiyatına Giriş 4. Ünite Kısa Özet

Özet : Edebiyat,halk edebiyatına giriş 4. ünite kısa özet,bilmecenin diğer adları nedir,atasözleri ve özellikleri,deyimler ve özellikleri,tekerlemeler ve özellikleri

Atasözlerinin Tür Ve Şekil Özellikleri

- Sözlü edebiyatın ( kültürün ) ürünleridir .
- Redif ve kafiyelerin kullanıldığı bir anlatımları vardır .
- Edebi sanatlar ve ahenk unsurlarını başvurulur .
- Sözlü hukuk içerisinde kaynak oluştururlar .
- Az sözle çok şey anlatılır .
- Sorunların çözümüne yönelik bir anlatım içerirler .
- Sosyal bir ferman hüviyetindedirler .
- Öğüt ve mesaj içerirler .
- Sözü mümkün olduğu kadar özlü ve kısa bir biçimde ifade ederler .
- Çoğu zaman tek cümle halindedirler .
- Genellikle emir kipi ve geniş zaman kipi kullanılır .
- Bağlaç ve edatlar genellikle çok gerekli olduğu zamanlarda kullanılır .

Deyimlerin Tür Ve Şekil Özellikleri

- Çoğu zaman kelimeler gerçek anlamının dışında kullanılır .
- İki ve ya daha fazla kelimeden oluşan ve bir düşünceyi dile getiren yargılardır .
- Kalıplaşmış sözlerdir ve değiştirilemezler .
- Mastarla biterler ve fiil çekimine girebilirler .
- Halk edebiyatının en küçük ve yaygın kullanılan biçimleridir .

Alkış Ve Kargışların Özellikleri

Alkış

- Olumlu manada yakarışlardır .
- İnsanların maddi manevi istek , yakarış , dua ve dilekleridir .
- Dua manasında kullanılırlar .

Kargış

- Olumsuz manada yakarışlardır .
- İnsan ve toplumların üzerine Allah ' ın gazabını çekmek isterler .
- Beddua manasında kullanılırlar .

Tekerlemelerin Tür Ve Şekil Özellikleri

- Ses tekrarları ve uyaklardan yararlanarak oluşturulurlar .
- Herhangi bir konu ile ilgili değildirler .
- Çoğu bölümleri anlamsızdır .
- Hangi türün içerisinde kullanılıyorsa o türü başlatma ve bitirme işlevleri vardır .
- Masal tekerlemeleri , oyun tekerlemeleri vb. türleri bulunmaktadır .

Bilmecelerin Tür Ve Şekil Özellikleri


- Manzum ve mensur türleri bulunmaktadır .
- Sorun çözme kabiliyetini geliştirirler .
- Bilmecelerin yer aldığı en eski metin CODEX COMENİCUS ; bu türden bahseden en eski kaynak ise Divan-ı Lügatit-Türk ' tür .
- Soru ve cevap olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır .
- Konu olarak her şey seçilebilmektedir .
- Türk kültüründe  “bilmece” yerine kullanılan terimler şunlardır ; tambaca, bilmaca, tappaca, tabışmak, tapçan, tabzuğ, tavısak, nımah, yumak, jumbak, zomak, matal, taabırın, mesel.