Düşünce Özgürlüğü ve Bilimsel Gelişme

    Bilim araştırma , öğrenme, sınama yoluyla gelişir . Bilimin gelişebilmesi için mutlaka özgür bir çalışma ortama olmalıdır . Kısıtlanan , yasaklanan insanlardan bilimsel gelişmeler yapmaları beklenemez .

    Ortaçağda kilisenin egemen olduğu Avrupa ' da bilimsel gelişmeler adeta yasaklanmıştı . Sorgulamanın , araştırmanın , öğrenmenin suç olduğu bir ortam vardı . Galileo dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylemesi üzerine kilise tarafından kafirlikle itham edilmiş ve bu düşüncelerinden vazgeçmediği taktirde idam edileceği söylenmiştir . Bu olay düşünce özgürlüğünün bilimin gelişimi için ne kadar önemli olduğunu gösteren çok güzel bir örnektir .

    Bilim insanları yenilikleri yapabilmek için kısıtlamalardan uzak özgürce çalışabileceği ortamlar bulmalıdır . Dogma dediğimiz değişmez bilgilerin olduğu düşünülen ortamlarda bilim gelişmez . Sorgulayan , araştıran , deneyen insanlar sayesinde bilimsel gelişmeler ortaya çıkabilir .

     Bir bilim insanı düşünün ki yalnızca şu konuları araştırabilirsin , bu alana hiç girme  vb. telkinlere uğrasın . Böyle bir insandan bilimsel gelişmeler yapması beklenemez . düşünce özgürlüğü olmalı ki insanlık daha ileriye gidebilsin .


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme