Toprak Çeşitleri

İki tür toprak çeşidi vardır.
a)      Yerli Topraklar
b)      Taşınmış Topraklar

Yerli Topraklar:

Bizim ülkemizdeki iklim sonucu oluşan topraklardır.
1)      Laterit:  Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde görülen topraklardır. Ülkemizde yağışın en çok olduğu bölüm olan Doğu Karadeniz bölümünde yaygın olarak görülür.
2)      Podzol: Soğuk ve nemli olan iklim bölgelerinde görülür. Bölüm olarak Batı Karadeniz Bölümünde sıkça görülür.
3)      Kahverengi Orman Toprağı: Karedeniz bölgesi iklimini genel toprak çeşididir. Karadeniz ikliminin olduğu yerlerde görülür. Humus bakımından zengin olan verimli toprak türüdür.
4)      Terra-Rosa Toprakları: Akdeniz ikliminin genel toprak türüdür. Akdeniz ikliminin ülkemizde göründüğü diğer bölge ve bölümlerde de görülür.
5)      Çernozyom:  Kara toprak olarak da bilinir. Sert karasal ikime ait toprak türüdür. Ülkemizde sert karasal iklimin etkili olduğu yer olan Erzurum-Kars bölümde görülür. Humusça sengin olan bu toprak çok verimlidir.
6)      Kestane renkli step toprağı (Bozkır): Karasal iklime ait toprak türüdür. Sert karasal iklim dışında karasal iklim olan her yerde yetişir. Türkiye’de en sık görülen toprak çeşididir.

Taşınmış Topraklar:

1)      Alüvyon Toprak: Akarsuların taşıdığı ve eğimin azalarak biriktirme yaptığı topraklardır. Kıyı tektonik ovalarında sıkça görülür. Verim olarak yüksek topraklardır; çünkü mineral bakımından zengin topraklardır.
2)      Lös Topraklar: Rüzgârın aşındadırması ve parçalaması ile biriktirilen topraklardır.
3)      Moren: Buzullar sonucunda taşınıp biriktirilen topraklardır.
Not: Lös ve Moren e ülkemizde pek fazla rastlanmaz.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme