İletişim Formu

Toprak Çeşitleri

İki tür toprak çeşidi vardır.
a)      Yerli Topraklar
b)      Taşınmış Topraklar

Yerli Topraklar:

Bizim ülkemizdeki iklim sonucu oluşan topraklardır.
1)      Laterit:  Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde görülen topraklardır. Ülkemizde yağışın en çok olduğu bölüm olan Doğu Karadeniz bölümünde yaygın olarak görülür.
2)      Podzol: Soğuk ve nemli olan iklim bölgelerinde görülür. Bölüm olarak Batı Karadeniz Bölümünde sıkça görülür.
3)      Kahverengi Orman Toprağı: Karedeniz bölgesi iklimini genel toprak çeşididir. Karadeniz ikliminin olduğu yerlerde görülür. Humus bakımından zengin olan verimli toprak türüdür.
4)      Terra-Rosa Toprakları: Akdeniz ikliminin genel toprak türüdür. Akdeniz ikliminin ülkemizde göründüğü diğer bölge ve bölümlerde de görülür.
5)      Çernozyom:  Kara toprak olarak da bilinir. Sert karasal ikime ait toprak türüdür. Ülkemizde sert karasal iklimin etkili olduğu yer olan Erzurum-Kars bölümde görülür. Humusça sengin olan bu toprak çok verimlidir.
6)      Kestane renkli step toprağı (Bozkır): Karasal iklime ait toprak türüdür. Sert karasal iklim dışında karasal iklim olan her yerde yetişir. Türkiye’de en sık görülen toprak çeşididir.

Taşınmış Topraklar:

1)      Alüvyon Toprak: Akarsuların taşıdığı ve eğimin azalarak biriktirme yaptığı topraklardır. Kıyı tektonik ovalarında sıkça görülür. Verim olarak yüksek topraklardır; çünkü mineral bakımından zengin topraklardır.
2)      Lös Topraklar: Rüzgârın aşındadırması ve parçalaması ile biriktirilen topraklardır.
3)      Moren: Buzullar sonucunda taşınıp biriktirilen topraklardır.
Not: Lös ve Moren e ülkemizde pek fazla rastlanmaz.

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.