Erozyon

Erozyon: Dış kuvvetler yoluyla toprağın aşındırılarak süpürülmesine denir. Akarsu ve üzgarın etkisi büyüktür.
Akarsu Erozyonu: Eğmli arazilerdeçokça gözükür.Yağışın düzensiz olduğu alanlar ve bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde dah çok görülür.
Rüzgar Erozyonu: Bitki örtü, ağaç olmadığıyerlerdegörülür.

Türkiyede Topr Erozyonuna Neden Olan Etkenler:

1)      Türkiyede yer şekillerinin genellikle engebelik ve dağlık olması
2)      Türkiyede çoğu bölge iklimolarak ya kurak ya da yarı kurak
3)      Ormanların bilinçsizce tahrip edilmesi
4)      Meralarda aşırı otlatma yapılması
5)      Nadasın yaygın olarak kullanılması
6)      Sel rejimli akarsuların olması
7)      Eğimli arazide yamaçların eğime Paralel sürülmesi

Toprak Erozyonundan Korunma Yolları:

1)      Araziye bol bol ağaçlandırma yapılmalı
2)      Orman yangınları önlenmeli, ormaniçerisine yangın yolları açılarak yangınlara hemen müdehale edilmeli
3)      Meraları Aşırı olatmadan kaçınılmalı.
4)      Nadas yerine nöbetleşe ekim tercih edilmeli
5)      Sulu tarım yapılmalıEğimli yamaçlar ağaçlandırılmalı, ağaçlandırılamıyorsa taraça yapılmalı
6)      Anız yakılması engellenmeli ( Hem toprağa hemde verime zarar verir)
7)      Halk veÇiftçiler bilinçlendirileli, seminerler verilmeli.

Toprak Erozyonunun Sonuçları:

1)      Toprağın verimi belirgin bir şekilde azalır.
2)      Baraş gölleri dolarak barajların ömrü tükenir.
3)      Arazi çıplaklaşır. Çölleşme meydana gelir.
4)      Toprağın mevcut su tutma kapasitesi azalır.
5)      Bazı hayvan türleri ve bitki  türleri tehlikeye girer veya yok olur.
6)      Verimli tarlalar azalır.

Not: Bki örtüsünün cılız olması nedeni ile erozyon en çok iç anadolu bölgesinde görülür.
Not: Karadeniz bölgesinde bitki örtüsü ve ormanlar gür olduğunda Erozyon en az orda olur.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme