Tasavvuf Terimleri ve Anlamları

Gönlünü Allah'a bağlamak anlamına gelen Tasavvuf ile ilgili bazı kavramlar ve anlamları şu şekildedir :
 • Mutasavvıf : Gönlünü tasavvufa bağlamış olan, tasavvuf yolunda ilerleyen kişi demektir.
 • Vahdet-i Vücut : Tüm varlıkların Allah'ın bir parçası olması sebebiyle insanların da öldükten sonra Allah'a döneceklerine olan inançtır. Vahdet-i Vücut varlığın tek oluşu demektir. Yani yaratılmış tüm varlıklar Allah'ın bir parçasıdır.
 • Tarikat : İslam dini içerisinde bazı ilke ve uygulamalarla birbirinden ayrılan ve amacı Allah'a ulaşmak olan yollardan her biri.
 • Şeriat : Kanun, yol anlamlarına gelen şeriat terim olarak İslam dininde Allah'ın emir ve yasaklarına dayanan şer'i kanunlar demektir.
 • İnsan-ı Kamil : Tasavvufta insanın ulaşabileceği en üst mertebedir ve olgunlaşmış, her türlü hırs ve egolardan kurtulmuş ideal insan demektir.
 • Rabıta : Bağlamak, birleştirmek anlamlarına gelen rabıta tasavvufta bir müridin konsantre olup şeyhi ile bağlantı j-kurması ve ondan feyz alması anlamına gelir.
 • Mürit : Öğrenci anlamına gelen mürit kelimesi tasavvuf yolunda ilerlemek isteyen kişilere verilen addır.
 • Mürşit : İrşat eden, aydınlatan anlamlarına gelen mürşit kelimesi, dini esasları müritlerine öğreten ve bu esasları kendi hayatına tatbik ederek onlara örnek olan önder, öğretmen demektir.
 • Fenafillah : Ölmeden ölmek anlamına gelen fenafilleh kişinin nefsi duygularının esiri olmaktan kurtulması demektir.
 • Derviş : Tarikate giren ve tarikate uygun bir yaşam süren kimse.
 • Maşuk : Sevgili demektir ve tasavvufta sevgili Yaratan'dır.
 • Tekke : Tasavvuf ehlinin yaşadığı ve eğitim gördüğü yerdir.
 • Abdal : Gezgin dervişlere verilen addır.
 • Vücud-u Mutlak : Tek varlık demektir.
 • Vird : Tasavvuf ehlinin yaptığı zikirlerden birine verilen ad.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme