Tasavvuf Cem ve muhasiplik kavramlarını kısaca yazın etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Tasavvuf Cem ve muhasiplik kavramlarını kısaca yazın etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Tasavvuf Terimleri ve Anlamları

Gönlünü Allah'a bağlamak anlamına gelen Tasavvuf ile ilgili bazı kavramlar ve anlamları şu şekildedir :
 • Mutasavvıf : Gönlünü tasavvufa bağlamış olan, tasavvuf yolunda ilerleyen kişi demektir.
 • Vahdet-i Vücut : Tüm varlıkların Allah'ın bir parçası olması sebebiyle insanların da öldükten sonra Allah'a döneceklerine olan inançtır. Vahdet-i Vücut varlığın tek oluşu demektir. Yani yaratılmış tüm varlıklar Allah'ın bir parçasıdır.
 • Tarikat : İslam dini içerisinde bazı ilke ve uygulamalarla birbirinden ayrılan ve amacı Allah'a ulaşmak olan yollardan her biri.
 • Şeriat : Kanun, yol anlamlarına gelen şeriat terim olarak İslam dininde Allah'ın emir ve yasaklarına dayanan şer'i kanunlar demektir.
 • İnsan-ı Kamil : Tasavvufta insanın ulaşabileceği en üst mertebedir ve olgunlaşmış, her türlü hırs ve egolardan kurtulmuş ideal insan demektir.
 • Rabıta : Bağlamak, birleştirmek anlamlarına gelen rabıta tasavvufta bir müridin konsantre olup şeyhi ile bağlantı j-kurması ve ondan feyz alması anlamına gelir.
 • Mürit : Öğrenci anlamına gelen mürit kelimesi tasavvuf yolunda ilerlemek isteyen kişilere verilen addır.
 • Mürşit : İrşat eden, aydınlatan anlamlarına gelen mürşit kelimesi, dini esasları müritlerine öğreten ve bu esasları kendi hayatına tatbik ederek onlara örnek olan önder, öğretmen demektir.
 • Fenafillah : Ölmeden ölmek anlamına gelen fenafilleh kişinin nefsi duygularının esiri olmaktan kurtulması demektir.
 • Derviş : Tarikate giren ve tarikate uygun bir yaşam süren kimse.
 • Maşuk : Sevgili demektir ve tasavvufta sevgili Yaratan'dır.
 • Tekke : Tasavvuf ehlinin yaşadığı ve eğitim gördüğü yerdir.
 • Abdal : Gezgin dervişlere verilen addır.
 • Vücud-u Mutlak : Tek varlık demektir.
 • Vird : Tasavvuf ehlinin yaptığı zikirlerden birine verilen ad.