Okuma Becerisini Değerlendirme Formu

Okuma Becerisini Değerlendirme Formu

Adı-Soyadı: ………………………………              Numarası: ………

Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
1. Atlayarak Okuma
a. Normal okuma          
b. Harf-hece atlama          
c. Kelime atlama          
ç. Satır atlama          
2. Ekleyerek Okuma
a. Normal okuma          
b. Harf-hece ekleme          
c. Kelime ekleme          
ç. Satır ekleme          
3. Tekrarlayarak Okuma
a. Normal okuma          
b.Harf-hece tekrarlama          
c. Kelime tekrarlama          
ç. Satır tekrarlama          
4. İzleyerek Okuma
a. Normal okuma          
b. Parmakla izleme          
c. İki eliyle izleme          
ç. Cetvel, kalem vb. izleme          
5. Oturma Biçimi
a. Dik oturarak okuma          
b. Öne eğik oturarak okuma          
c. Geriye dayanarak okuma          
ç. Öne arkaya gidip gelerek okuma          
6. Okumada Ses Tonu
a. Yüksek          
b. Alçak          
c. Normal          
ç. Düzensiz          
7. Okuma Hızı
a. Çok yavaş          
b. Yavaş          
c. Normal          
d. Hızlı          
8. Okuma Kuralları
a. Noktada durma          
b.Virgülde durma          
c. Vurgu yapma          
ç. Tonlama yapma          
9. Nefes Kontrolü
a. Mırıltı çıkarma          
b. Düzensiz nefes alıp verme          
c. Okuma aralığı uzun          
d. Normal Okuma          

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme