Çağdaşlaşmanın Önemi

Çağ kelime anlamı olarak “devir, zaman” ve benzeri anlamlar taşımaktadır. Çağdaşlaşmak terimi ise bir devletin bir milletin çağın gereklerine ayak uydurabilmesi olarak tanımlanabilir.

     Çağdaşlaşmak deyince aklımıza ilk teknolojik ilerleme gelir. Ancak çağdaşlaşma çok daha geniş bir kavramdır. Çağdaşlaşma bilimsel ve teknik alanındaki gelişmeleri takip edebilmenin yanısıra eğitim, kültür, sanat, spor, sosyal hayat ve benzeri her alanda çağın yeniliklerine ve gerekliliklerine ayak uydurabilmektir. Çağdaşlaşmayı yakalayabilen toplumlar dünyada söz sahibi olabilirken çağın gerisinde kalan toplumlar ekonomik ve sosyal açıdan büyük buhranlar yaşamaktadır. Mesela Avrupa Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, Rönesans ve Reform hareketlerini gerçekleştirerek ekonomik, sosyal, siyasi ve dini alanda önemli atılımlar yapmıştır ve bugüne ulaşmayı başarabilmiştir. Aynı dönemde Osmanlı Devleti ise bu gelişmeleri takip edememesinin sonucunda sürekli gerilemiş ve Avrupa ile baş edemez hale gelmiştir.

     Osmanlı Devleti çağdaşlaşmayı gerçekleştiremediği için yıkılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bu durumu iyi teşhis ettiği  için Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuclanip yeni Türk devletinin kurulması ile birlikte hemen hemen her alanda çağdaşlaşmamızı sağlayan atılımlar gerçekleştirmiştir. Siyasi alanda cumhuriyetin ilanı, sosyal alanda Kılık kıyafet devrimi, ölçü birimlerindeki değişiklik, eğitim alanında eğitim öğretimin birleştirilmesi ve daha yüzlerce inkılabın amacı yeni Türk Devleti'nin çağdaşlaşabilmesini sağlamak içindi.


     Çağdaş toplumlar devamlı yeniliklere ve gelişmelere açık olurlar. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verirler. Hem kendi ülkelerindeki gelişmeleri destekler hem de başka ülkelerde meydana gelen yenilik ve gelişmeleri takip ederler. Bunları başarabilen ülkeler geleceğe güvenle ve sağlam adımlarla ilerler. Çağdaşlaşmanın önemini kavrayamayan toplumlar ise sürekli geriler ve ekonomik, siyasi, sosyal her alanda zayıflar. Atatürk Türk milletine daima ilerlemeyi ve çağdaşlaşmayı hedef olarak göstermiştir. Bunu sağlamak için de bilimi rehber olarak göstermiştir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme