Türkiye Merkez Bankası

1930'da kurulmuştur. Merkez bankasının ana merkezi Ankara'dadır.
Merkez Bankası statü olarak; Anonim bir şirket yapısı vardır. Özel hukuk tüzel kişisidir.
Merkez Bankasının Görevleri Nelerdir?
 • Para ve kredi politikalarını belirler.
 • Para ve kredileri kalkınma planı içerisinde yürütür.
 • Paaranın iç piyasa ve dış piyasadaki değerini ve saygınlığını korumaya çalışır.
 • Kur rejimini belirler.
 • Altın ve döviz rezervini belirleyerek kontrol altında tutar.
 • Para basma yetkisine sahiptir. (Darphanede)
Para Politikası Kurulu Nedir?
 • Enflasyon hedeflerinin belirlenmesi. (Hükümetle birlikte)
 • Fiyat istikrarını sağlamak.
 • Fiyat istikrarını sağlamak için stratejiler geliştirmek.
 • Türk lirasının içeride ve dışarıda değerini korumak için zamanında gerekli önlemleri almak
 • Yabancı para ve altının iç piyasadaki hareketliliğini denetlemek üzere Merkez Bankası Bünyesinde oluşturulan kuruldur.
Merkez Bankası Hangi Durumda Para Basabilir?
 • Hazinedeki altın ve dövizde artış olduğunda denge oluşturmak amacıyla para basabilir.
 • Senetlerin piyasada dolaşmaya başlamasıyla para basabilir (Senetler eğer ki piyasada dolaşıyorsa senetleri karşılayacak para yok demektir)
 • Gelir gider arasındaki dengesizlik iç borçların ödenmesinde dahi sıkıntı çıkarmaya başladıysa merkez bankası para basabilir. (Paranın değeri düşer )
Darphaneler Nereye Bağlıdır?
Hazine Müsteşarlığına
Merkez Bankasının Olmadığı İllerde  Merkez Bankasının Görevini Hangi Banka Yapar?,
Ziraat Bankası Yapar.
Başkanı Kimdir?
2011 de göreve başlayan Erdem Başçı 21. Başkanıdır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme