Televizyonun Olumlu ve Olumsuz Etkileri

     Televizyon ile ilgili olarak ilk önce bilmemiz gereken en önemli şey televizyonun bir "araç" olduğudur. Yani televizyon da herhangi bir araç gibi başlı başına bir zarar ya da yarar unsuru olarak değerlendirilmemelidir. Mesela bir cam şişe nasıl ki içerisinde bir şeyler saklamak için kullanıldığında yararlı, taşa vurup kırdıktan sonra kesici bir alet olarak kullanıldığında zararlı ise televizyon içinde durum aynen bunun gibidir. Yani önemli olan televizyonun nasıl kullanıldığıdır. Yayınlanan programların niteliği televizyonun fayda ya da zarar veren bir araç olduğunun göstergesidir. Bu perspektiften bakarak televizyonun faydaları ve zararlarını şu şekilde sıralayabiliriz :
Televizyonun Faydaları
- Haber içerikli programlar sayesinde insanlara ülkesinde ve dünyada meydana gelen olaylar hakkında bilgi verir.
- Kültürel içerikli programlar sayesinde yeni yetişen kuşaklara milli değerler tanıtılabilir.
- Uygun bir biçimde hazırlanan ve düzenlenen programlar aracılığıyla çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanabilir.
- Kaliteli bir biçimde hazırlanmış eğlence programları sayesinde kişilerin gün içerisinde yaşadığı stres ve yorgunluğun hafiflemesine katkıda bulunulabilir.
- Hazırlanan eğitim içerikli programlarla eğitim kurumlarına çeşitli sebeplerle gidemeyen insanlara eğitim imkanı sunulabilir; okula giden öğrencilere destekleyici eğitimler verilebilir.
- Çeşitli konularda hazırlanan programlarla halkın bilinçlenmesi sağlanabilir.
- Tarihi, kültürel vb. konularda kamuoyu oluşturulabilir.
- Haber içerikli programlarla aksaklıklar yaşanılan konular gündeme getirilerek sorunların daha hızlı çözülmesine katkı verilebilir.
Televizyonun Zararları
- Kişinin çok uzun bir süre televizyon başında kalması hayattaki en değerli şey olan zamanın boşa harcanmasına sebep olmaktadır.
- Reyting ve para hırsı ile hazırlanan birçok film ve reklam özellikle çocuklarda şiddet ve saldırganlığı kamçılamaktadır.
- Radyasyon ile sağlığa zarar veren televizyon çok yakından izlendiğinde göz rahatsızlıklarına da sebep olmaktadır.
- Yayınlanan bazı programlar kültürel yozlaşmaya sebep olabilmektedir.
- Sosyalleşmeyi engelleyerek bireylerin iç dünyalarına kapanmasına neden olmaktadır.
- Gençlerin kendilerine sunulan hayata karşı bir özenti duymasına ve ellerindeki ile yetinememesine sebep olmaktadır.
- Özellikle genç kuşakların ülke sorunlarına karşı duyarsızlaşmasına sebebiyet vermektedir.
- Yabancı menşeli programlar milli kültürün yok olmasına sebep olmaktadır.
- Dilin bozulmasına neden olmaktadır.
- Uzun süre hareketsiz kalınmasına sebep olduğu için günümüzün en büyük sorunlarından olan obeziteye davetiye çıkarmaktadır.
- Özellikle reklamlar sürekli harcamaya ve lükse teşvik etmektedir.
- Magazin programları aracılıyla aile bağları zayıflatılmakta ve gayrimeşru ilişkiler normalleştirilmektedir.
     Kısacası televizyon bizim onu ne amaçla kullandığımıza bağlı olarak melek de olabilir şeytanlaşadabilir. Şunu unutmamak gerekir ki bilinçli insanlar için televizyon istendiği an bir hareketle def edilebilecek aciz bir cihazdan ibarettir. Özellikle çocuklarımızı yeteri kadar gelişmiş bir sorgulama becerisine sahip olmadıkları için televizyona karşı tamamen savunmasız bir biçimde bırakmamalıyız.

3 yorum:

Deneme