Türk Sanat Eserleri

Anadolu Selçuklu Camileri

1. Konya Alaaddin Camii
2. Niğde Alaaddin Camii
3. Malatya ulu Camii
4. Kayseri Hond Hatun Külliyesi
5. Hacı Kılıç Camii
6. Amasya burmalı Camii
7. Sinop Ulu Camii
8. Beysehir Esrefoğlu Camii
9. Ankara Arslanhane Camii
10. Afyon Ulu Camii

Anadolu Selçuklu Medreseleri

1. Konya Karatay Medresesi
2. Konya Đnce Minareli Medrese
3. Konya Sırçalı Medrese
4. Sivas Gök Medrese
5. Sivas Çifteminareli Medrese
6. Kayseri çifte Medrese
7. Afyon Kubbeli Medrese
8. Kırsehir Kocabey Medrese
9. Tokat Gök Medrese
10. Erzurum ÇifteMinerali Medrese

Beylikler Dönemi

Danismentliler

1. Niksar Ulu Camii
2. Kayseri Ulu Camii
3. Kayseri Köklük Camii
4. Yağıbasan Medresesi
5. Tokat Niksar Medresesi

Mengücekler

1. Divriği Küçükkale Camii
2. Divriği Ulu Camii
3. Turan Melik Sifahanesi

Artuklular

1. Diyarbakır Ulu Camii
2. Mardin ulu Camii
3. Mardin Medresesi

Osmanlı Devleti Eserleri

Kurulus dönemi ( Erken dönem )

1. Đznik hacı Özbek Camii
2. Đznik Yesil Camii
3. Nilüfer Hatun Đmareti
4. Bursa Hüdavendigar Camii
5. Bursa Ulu Camii
6. Bursa Yıldırım Camii
7. Bursa Yesil Camii
8. Bursa Muradiye Camii
9. Edirne Eski Camii
10. Edirne Muradiye Camii
11. Edirne Üçserefeli Camii
12. Anadolu camii

Yükselme Dönemi ( Klasik Dönem )

1. Fatih Camii ve Külliyesi
2. Rum Mehmet Pasa Camii
3. Atik Ali Pasa Camii
4. Beyazıd Külliyesi
5. Rumeli hisarı
Mimar Sinan Eserleri
1. Đstanbul Sehzade Camii- Çıraklık
2. Đstanbul Süleymaniye Camii-
Kalfalık
3. Edirne Selimiye Camii- Ustalık

Dağılma Dönemi ( Geç dönem ) ( 18.yy )

1. Nuri Osmaniye Camii
2. Laleli Camii
3. Üsküdar Valide Camii
4. Beylerbeyi Camii
5. Aynalı Kavak Kasrı
6. Đshak Pasa Sarayı
7. Sadabat Kasrı
8. III. Ahmet Çesmesi

19.yy Osmanlı Eserleri

1. Beylerbeyi Sarayı
2. Dolmabahçe sarayı
3. Çırağan Sarayı
4. Yıldız Sarayı

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme