METAFİZİK

Doğa üstü konuları işleyen bunları salt akıl yoluyla açıklamaya çalışan evren ve insanla ilgili çürütülmesi ve ispatlanması mümkün olmayan yorumlar getiren felsefe alanına metafizik denir. Metafizik kavramı ilk defa Aristo’nun yazılarını düzenleyen onun  öğrencilerince kullanılmıştır. Aristo’nun fizikle ilgili yazılarından sonra  yazılanların Metetafizika (fizikten sonra gelen) olarak isimlendirilmesi işle doğmuştur. Metafiziğin konusu varlığın ilk nedenlerinin araştırılması olarak Aristo tarafından belirlenmiştir. Metafizik tarihsel süreçte varlığa, bilgiye, insana; Tanrı ve ruh gibi doğa üstü kavramlarla daha da yaklaşmış duyu organlarının kavradığı nesnel gerçekliği ise  dışlamıştır.

Metafiziğin temel problemleri üç tanedir, bunlar : varlık ile alakalı problemler(ontolojik), evrenin yapısı ve oluşumu ile alakalı problemler(kozmolojik), tanrı ve ruh ile alakalı problemler.


Metafiziğin Tartıştığı Başlıca Sorunlar:

1-Varlıkla ilgili (ontolojik) sorunlar;

Metafiziğin yüzyıllardır tartıştığı temel sorunlardan biri “Gerçekte var olan nedir?”sorusudur. Bu soruya verilen cevaplar beraberinde iki akımın doğmasına sebep olmuştur.Bu akımlar;
a-Materyalizm:Gerçekte var olan şey  maddedir. Düşünce ve ruh ise maddenin ürünüdür.
b-İdealizm:Gerçekte var olan şey düşünce ve ruhtur.Madde ise  düşünce ve ruhun ürünüdür.

2-Evrenle ilgili (kozmolojik)sorunlar:

Metafizik konu olarak evrenin nasıl oluştuğunu tartışır.Evrenin oluşumu ile alakalı sorunların tartışılmasından ise üç ana akım oluşmustur. Bunlar;
a-Teleoloji(Erekbilim):Evren bir ereğe (amaca)göre meydana gelmiştir..Genel fikir olarak  Tanrının evreni bilinçli ve plan dahilinde   yarattığını savunan görüştür.
b-Mekanizm:Evrende var olan  her şey nedensellik ilkesine göre oluşmuştur.
c-Teoloji:Evrende olup biten her şeyi mutlak Tanrıya bağlayan görüştür.

3-Ruhun varlığı ile ilgili sorunlar:

Metafizik “Ruh var mıdır?” ,”Varsa ruhun niteliği nedir?,Ruh bedenle nasıl ilişkiye geçer?”,”Ruhun ölümsüzlüğü nasıl açıklanır?”gibi sorulara cevap aramaktadır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme