Feodalizm ( Feudalism )

Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra  yerine kurulan krallıklar arasındaki anlaşmazlıklar Avrupa ‘ da Feodalite  rejiminin doğmasına sebep olmuştur.

Avrupa ‘da kavimler göçünün meydana getirdiği karışıklıklar devam ederken halk ve büyük toprak sahipleri kendilerini güvende hissetmediklerinden hayatlarını devam ettirmek için güçlü kişilerin koruması altına girme ihtiyacı hissettiler.

Halkın himayesine girdiği kişilere ‘süzeren’  ,himaye edilenlere ise ‘vassal’ denilirdi. Böylece IX. Yy.‘da senyörler ve vassallar arasında hiyerarşi gelişti . senyörler bağlılığı sebebiyle vassallara kira karşılığı toprağı işeme hakka vermeye başladı.
Feodal düzenin önemli  özelliklerinden biride senyörlerin içinde yaşadığı  şato ve kalelerdir . Bu şato ve kaleler  askeri birlik tarafından korunuyordu .Feodalite,  bütün Orta Çağ boyunca devam etti .

XV. yy. barutun ateşli silahlarda kıllanılmasıyla sona ermeye başladı . Feodalitenin yıkılması , mutlak kralların güçlenmesini sağladı. Yeni Çağ başında Almanya haricinde bütün Avrupa ‘da feodalite yıkıldı . Almanya ‘ da ise Yakın Çağ ‘ da ortadan kalktı.

Orta Çağ Avrupa'sında Sınıflar

1-) SOYLULAR ( SENYÖRLER )

  • Soylular , oturdukları toprakların sahibiydiler.
  • Her türlü hakka sahip olan, üstün olan  ve şatolarda oturan soylular , yönetim ve askerlik işleri ile ilgilenirlerdi .
  • Soyluların en üstünde senyör denen derebeylikler yer alırdı
  • Senyörlerin en büyüğü Kral ’ dı . Bundan sonra sırasıyla ‘Dük , Kont , Baron ve Şövalyeler ‘ gelirdi

2-) RAHİPLER :

  • Rahipler  kiliselerin ait olan toprakların geliriyle rahat bir yaşam sürerlerdi .
  • Dinin topluma olan etkilerinden dolayı halk üzerinde söz sahibi idiler .

3-)BURJUVALAR :

  • Ticaret ve sanatla uğraşırlardı.
  • ÒBağlı bulundukları derebeyliklerine vergi verirlerdi.

4-)KÖYLÜLER

a-) Özgür Köylüler :
Üzerinde yaşadıkları toprakları istedikleri gibi ekip biçme hakkına sahip olup bağlı oldukları soyluya , vergi vermek zorundaydılar . Ayrıca topraklarını satabilme , çocuklarına bırakma hakları vardı.
b-) Serfler ( Köle Köylüler )
Hiçbir hakka sahip değildiler.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme