Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersinin Genel Özellikleri

 • Milli değerlerin, evrensel değerlerin edebi eser vasıtası ile nesilden nesile zenginleşerek varlıklarını devam edilmesinin kavratmak
 • Türkçe dilinin zaman içinde zenginleşerek edebiyat dili özelliği kazanmasını kavratmak.
 • Edebiyatın dil ve tarih biliminden yararlanarak dili oluşturan bir sanat olduğunu kavratmak.
 • Türkçenin Türk milletinin maddi, manevi tüm benliğini ifade eden;  dilin bir kimlik olduğunu gösterir .
 • Genelde okumaya olan zevk ve alışkanlığı kazandırır.
 • Geçmiş edebi fikirlerden yararlanarak yeni fikirlere kapı açar.
 • Eserden hareketle eserin yazıldığı dönemin farklı yönleri ile değerlendirilmesini, incelenmesini sağlamak; dönemin zihniyet ve dünya görüşünü ortaya koymak.
 • Genellikle bilgiyi olduğu gibi kabul etmeden ziyade tartışma, anlama ve araştırma kabiliyetini aşılamak. Mevcut bilgiler ile kendi bilgisini keşfetme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek.
 • Sanatın özü olan estetik anlayışını ruha nakşetmek.
 • Dil ve edebiyat arasındaki yıkılmaz köprüyü geliştirmek ve hayranlık duygusunu oluşturmak.
 • Edebiyatın diğer sosyal ve pozitif bilimlerle bağlantılarının bulmak ve bu bilimlerle edebiyatı ilişkilendirmek.
 • Törelerimizi, adetlerimizi, giyim kuşamımızı, eski yaşantılarımızı, değerlerimizi, tabularımızı, inançlarımızı kısacası kültürümüzü oluşturan tüm değerleri edebi metinler tarafından aktarılması, değerlendirilmesini sağlamak.
 • Tarihten günümüze Türkçenin estetik ve dil anlayışındaki değişimi incelemek.
 • Gençlerin edebi metinleri anlamaları, yorumlamaları, eleştirmelerini sağlamak.
 • Evrensel değerleri aktarmak.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme