İletişim Formu

Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersinin Genel Özellikleri

 • Milli değerlerin, evrensel değerlerin edebi eser vasıtası ile nesilden nesile zenginleşerek varlıklarını devam edilmesinin kavratmak
 • Türkçe dilinin zaman içinde zenginleşerek edebiyat dili özelliği kazanmasını kavratmak.
 • Edebiyatın dil ve tarih biliminden yararlanarak dili oluşturan bir sanat olduğunu kavratmak.
 • Türkçenin Türk milletinin maddi, manevi tüm benliğini ifade eden;  dilin bir kimlik olduğunu gösterir .
 • Genelde okumaya olan zevk ve alışkanlığı kazandırır.
 • Geçmiş edebi fikirlerden yararlanarak yeni fikirlere kapı açar.
 • Eserden hareketle eserin yazıldığı dönemin farklı yönleri ile değerlendirilmesini, incelenmesini sağlamak; dönemin zihniyet ve dünya görüşünü ortaya koymak.
 • Genellikle bilgiyi olduğu gibi kabul etmeden ziyade tartışma, anlama ve araştırma kabiliyetini aşılamak. Mevcut bilgiler ile kendi bilgisini keşfetme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek.
 • Sanatın özü olan estetik anlayışını ruha nakşetmek.
 • Dil ve edebiyat arasındaki yıkılmaz köprüyü geliştirmek ve hayranlık duygusunu oluşturmak.
 • Edebiyatın diğer sosyal ve pozitif bilimlerle bağlantılarının bulmak ve bu bilimlerle edebiyatı ilişkilendirmek.
 • Törelerimizi, adetlerimizi, giyim kuşamımızı, eski yaşantılarımızı, değerlerimizi, tabularımızı, inançlarımızı kısacası kültürümüzü oluşturan tüm değerleri edebi metinler tarafından aktarılması, değerlendirilmesini sağlamak.
 • Tarihten günümüze Türkçenin estetik ve dil anlayışındaki değişimi incelemek.
 • Gençlerin edebi metinleri anlamaları, yorumlamaları, eleştirmelerini sağlamak.
 • Evrensel değerleri aktarmak.

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.