İletişim Formu

Sosyolojide Araştırma Yöntemleri

SOSYOLOJİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ :

Tarama Araştırması: Geniş grupların araştırmasında kullanılır.  Çoğunlukla Anket ve görüşme ( mülakat ) kullanılır.

Alan çalışması: Bir olayın farklı yönleri ile  olarak derinlemesine araştırılması/incelenmesidir.  En önemli türünü ise Monografi çalışması oluşturur.

Begelere dayalı araştırma: Yazılı belgeler, sözlü kaynaklar, istatistiki belgeler ve günük yaşamın bölümü olan  her türlü belgenin kullanılarak bir konunun araştırılmsıdır.

SOSYOLOJİK  ARAŞTIMALARDA KULLANILAN VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ:

Anket: Bireyin belirli konularla alakalı,  duygu, düşünce, davranış, tutum ve önerilerini tespit etmek amacı ile  hazırlanmış bir soru listesi ile bireyden bilgi alınmasıdır.

Görüşme: Yüz yüze gerçekleştirilen sosyolojide ki  bilgi alma tekniği.

Monogrofi: Seçilmiş olan  tipik birimlerin, mümkün olduğunca  kararlaştırmaya ve genellemeye uygun bilgiler elde etmek amacıyla geniş bir şekilde araştırılmasıdır. Monografi; sistematik bir gözlem şeklidir.

Sosyometri: Küçük grupların iç yapılarını  belirleyecek yapay sorular oluşturup grup üyelerinin antipati ve sempatilerini tespit etmeyi amaçlayan bir araştırma tekniğidir.

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.