Sosyolojide Araştırma Yöntemleri

SOSYOLOJİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ :

Tarama Araştırması: Geniş grupların araştırmasında kullanılır.  Çoğunlukla Anket ve görüşme ( mülakat ) kullanılır.

Alan çalışması: Bir olayın farklı yönleri ile  olarak derinlemesine araştırılması/incelenmesidir.  En önemli türünü ise Monografi çalışması oluşturur.

Begelere dayalı araştırma: Yazılı belgeler, sözlü kaynaklar, istatistiki belgeler ve günük yaşamın bölümü olan  her türlü belgenin kullanılarak bir konunun araştırılmsıdır.

SOSYOLOJİK  ARAŞTIMALARDA KULLANILAN VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ:

Anket: Bireyin belirli konularla alakalı,  duygu, düşünce, davranış, tutum ve önerilerini tespit etmek amacı ile  hazırlanmış bir soru listesi ile bireyden bilgi alınmasıdır.

Görüşme: Yüz yüze gerçekleştirilen sosyolojide ki  bilgi alma tekniği.

Monogrofi: Seçilmiş olan  tipik birimlerin, mümkün olduğunca  kararlaştırmaya ve genellemeye uygun bilgiler elde etmek amacıyla geniş bir şekilde araştırılmasıdır. Monografi; sistematik bir gözlem şeklidir.

Sosyometri: Küçük grupların iç yapılarını  belirleyecek yapay sorular oluşturup grup üyelerinin antipati ve sempatilerini tespit etmeyi amaçlayan bir araştırma tekniğidir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme