İletişim Formu

Toplumsal Gerçekçiler

TOPLUMSAL GERÇEKÇİLER


 • 1950’den sonra oluşan bu akım Daha çok öykü ve romanda başarı sağladı.
 •  Sanatı yurt gerçeklerini vermede kullandılar; sosyalist bir bakış açısıyla bu sorunlara çözüm sundular;sanatlarını da bu görüşü yaymak için araç olarak kullandılar.
 •  Konuşma dilini kullandılar; kahramanlarını bazen seçtikleri yere özgü konuşturdular.
 •  Betimlemede çok başarılıdırlar.
 • Konularını köy ve köylü sorunlarından, işçi sınıfının sorunlarında seçtiler.
Toplumsal Gerçekçiler:
 •  Kemal Tahir
 •  Orhan Kemal
 •  Yaşar Kemal
 •  Haldun Taner
 •  Necati Cumalı
 •  Sabahattin Ali (ilk)
 •  Memduh Şevket Esendal

KEMAL TAHİR 1910-1973


 •  Ortaöğrenimini yarıda bırakan sanatçı; gazetecilik yapmış; siyasi düşüncelerinden dolayı da farklı illerde 12 yıl hapis yattı.
 • Toplumsal gerçekçi yazarlardandır; nehir romanları vardır.
 •  Konularını, Çankırı, Çorum civarından, Cezaevi günlerinden,
 • Kurtuluş Savaşı’ndan, eşkıya hikayelerinden seçen yazar; köyü ve köylü sorunlarını kuvvetli bir gözlemle ve gerçekçi ve bilimsel bir yöntemle işledi.
 •  “Sahici Türk romanı işçimizle köylümüzün realitesinden çıkacaktır.” görüşündedir.
 • Canlı ve rahat bir anlatımı vardır.
 • Şiir denemeleri, macera ve dedektif romanları da yazdı.
 •  Osmanlı’nın sosyal hayatı ve devlet yapısını romanlarında işlemiştir.
 •  Roman: Devlet Ana (Osmanlı’nın kuruluşunu anlatır), Yorgun
 • Savaşçı (Kurtuluş savaşını anlatır), Kurt Kanunu, Esir Şehrin
 • Mahpusu, Esir Şehrin İnsanları, Bozkırdaki Çekirdek, Köyün
 • Kamburu, Kelleci Memet…

ORHAN KEMAL (1914-1970)

 • Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü’dür.
 • Adana doğumlu olan yazar; sıkıntılı bir çocukluk yaşamış, öğrenimini yarıda bırakarak pamuk fabrikalarında işçilik, dokumacılık yapmış; katip olarak çalıştı; sonra İstanbul’a gelerek yazarlığa başladı.
 • Eserlerinde toplumsal gerçekçilik bakış açısıyla yoksul insanların (işçi, ırgat, mahpus, bekçi, çöpçü…) aşklarını, acılarını, geçim sıkıntılarını işledi.
 • Hikâye ve romanlarında hayatın değişik yönlerini ve kişilerini işledi; eserlerinde bir yandan Anadolu’yu diğer taraftan büyük şehir hayatını işledi.
 •  Kişileri konuşturmada çok başarılı olan yazarın yalın ve canlı bir anlatımı vardır.
 •  Hikâye: Ekmek Kavgası, Sarhoşlar, Grev, 72. Koğuş, Arka Sokak, Kardeş Payı...
 • Roman: Bereketli Topraklar Üzerinde, Avare Yıllar, Murtaza, BabaEvi, Hanımın Çiftliği, Gurbet Kuşları, Kanlı Topraklar...

YAŞAR KEMAL (1922-)


 • Asıl adı Kemal Sadık Göğceli’dir.
 •  Adana’da doğan yazar; çocukluğunda birçok işte çalıştı, İstanbul’a gelerek gazeteciliğe başladı.
 • Sanat hayatına şiirle girdi; asıl ününü romanlarıyla sağladı.
 •  Anadolu folklorundan ve efsanelerinden ve halk hikayelerinden yararlandı.
 • Alışılmışın dışından köy romanları yazdı.
 •  Romanlarında daha çok Çukurova ve Toroslar’ı mekan seçti.
 •  Kişilerin iç dünyalarını, doğayı ve halkı sanatlı, destansı ve şiirsel bir dille anlattı.
 • Temiz bir Türkçesi şiirsel bir üslubu olan yazar, kahramanlarını yerli dilleriyle birlikte ele alır.
 • Uluslararası birçok ödül aldı.
 • Roman: İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Çakırcalı
 • Efe, Orta Direk, Yusufçuk Yusuf, Yılanı Öldürseler…
 • Öykü: Sarı Sıcak
 • Röportaj: Peri Bacaları, Bu Diyar Baştan Başa

HALDUN TANER (1916-1986)


 • Kişinin yaşayış özelliklerinden hareketle kişilerdeki eksik aksak yönleri ironik bir dille işledi.
 • Öykülerinde meddah geleneğinden yararlandı; eski ve yeni yaşam arasında kalmış insanları, sonradan görme tipleri, hayata uyum sağlayamayanları çeşitli yönleriyle (kaygı,eksiklik, sevinç, alışkanlık) anlattı.
 • Toplumsal gerçekçi bakış açısıyla toplumun aksak, bozuk, düzensiz, eksik yönlerini kişilerden hareketle işledi.
 • Birçok tiyatro eseri yazdı ve tiyatromuzu bir adım daha ileri götürdü.
 • Eleştiriyi güldürüyle yoğurmasını bildi; seyirciyi hem güldürdü; hem şaşırtarak düşündürdü.
 • Öykü: On İkiye Bir var, Yaşasın Demokrasi, Sancho’nun Sabah Yürüyüşü,Tuş, Şishaneye Yağmur Yağıyordu..
 • Tiyatro: Keşanlı Ali Destanı, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaaparım Vazifemi Yaparım, Günün Adamı

NECATİ CUMALI (1921-2001)


 • Şiirleriyle şöhret kazan sanatçı; öykü, roman ve tiyatro türünde önemli eser verdi.
 • Şiirlerinde; yaşama sevinci, aşk, sevgi temalarını; diğer eserlerinde Anadolu insanının sorunlarını işledi.
 • Şiirlerinde ölçü ve kafiye kullanmadı.
 • Tiyatrolarında Karagöz ve orta oyunundan yararlandı.
 • Süsten ve mecazdan uzak, iç ve dış gözlemlerini yansıtan bir anlatımı vardır.
 • Şiir: Harbe Gidenin Şarkıları, Yağmurlu Deniz, Güzel Aydınlık, Başaklar Gebe, Mayıs Ayı Notları
 •  Öykü: Susuz Yaz, Yalnız Kadın, Kente İnen Kaptanlar, Ay Büyürken Uyuyamam
 • Roman: Tütün Zamanı, Aşk da Gezer,
 •  Tiyatro: Nalınlar, Acı Tütün, Aşk De Gezer, Zeliş, Boş Beşik, Derya Gülü,Yağmurlar ve Topraklar, Ezik Otlar, Vur Emri
 •  Deneme: Senin İçin Ey Demokrasi

SEBAHATTİN ALİ

 •  Toplumsal gerçekçi roman ve öyküleriyle tanındı; bu akımın öncüsü oldu.
 •  Aziz Nesin’le çıkardığı Markopaşa vb. politik-mizah dergilerinde hırçın yazılar yazdı.
 • Konusunu daha çok Anadolu’dan alır;
 • İnsanlar arasındaki eşitsizlikleri, toplumsal bozuklukları, sınıf mücadelesini gerçekçi ve eleştirel bir bakışla açısıyla ve gözlemle dile getirdi.
 • Halk dili ve folklar kaynaklarıyla donatılmış canlı ve güzel bir dili vardır.
 • Roman: Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna
 
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL (1883-1952)
 
 • Güçlü bir gözlemle toplum hayatındaki aksaklıklara ve “topluma ayna tutmuştur”.
 •  Konuşma dilini kullandığı dili temiz; anlatımı güçlüdür.
 •  Çehov tarzının (kesit/ durum öyküsü) ve modern öykücülüğün önemli temsilcisidir.
 • Siyasetle uğraşan sanatçı edebî kişiliği ile siyasî kişiliğini karıştırmamak için hikayelerini takma adla yazdı.
 • Büyük davalar peşinde koşmayan küçük sıradan insanların yaşamını konu edindi.
 • Seçtiği kişiler o kadar canlıdır ki hayatta her an karşımıza çıkacak gibidirler.
 • Olayları geçmiş zamana aitmiş gibi değil de şimdi yaşanıyomuş gibi anlatır.
 •  En karışık, en dolambaçlı meseleleri dahi basit bir dille başarılı bir şekilde anlattı.
 • Romanları: Ayaşlı ve Kiracıları, Vassaf Bey.
 • Hikâyeleri: Otlakçı, Hava Parası, Mendil Altında, Temiz Sevgiler, Ev Ona Yakışt

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.