Şeyh Galip

-Esas adı Mehmet Esat olrak bilinir. 1757 se İstanbul’da doğdu ve 1799’ da yine doğduğu yer olanİstanbul’da hayata gözlerini yumdu.
-Divan şiirinin mihenk taşlarındandır.
-Mevlei tarikatından Şair Mustafa Reşit Efendinin oğludur.
-Mevlevi çevresinde yetişmiş ve eğitimini bu çevrede görmüştür.
-Divan-ı Hümayundamemur odu.
-Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladı ve henüz 24 yaşında iken Divan yazdı.
-Türk edebiyatının en önemli eserlerindenbiirisi olan Hüsn-ü Aşkı yazmıştır.(25 Yaşında)
-Üç yıl mevlevihanede çile doldurdu. Daha sonra Galata Mevlevihanesinin Şeyhi oldu.(3.Selim Dönemi)
-Divan edebiyaının son büyük şairi olarak kabul edilir.
-Dil ve uslubunda mevlevilik tarikatinin etkilerinin görmek mümkündür.
-Şey Galip eserlerinde mecazlar çeşitli terkipler benzetmeer kullanır.
-Örneğin Hüsn-ü Aşkta aşkı tarf ederken
-Aşk ateş denizinde yüzen mumdan gemidir, diyerek çok güzel bir benzetmeyapmıştır. Taasuf ahlakı ve inceliğini eserlerinde görmek mümkündür.
-Sembolik tarz şiirin öncüsüdür.
-Mevlevilik düşüncesine sıkı sıkı bağlıdır.
-Eserlerinde biçim ve içerik hep uyumlu olmuştur. Ahmet haşim ve Abdül Hak Hamit tarhanı etkilemiştir.
-sebk-i Hindi 'nin son güçlü şairidir.
Başlıca Eserleri: Divan (1837),Hüsn-i Aşk (1887)

 En Güzel Beyitleri


  • Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir.
    Miyan-ı aşıkanda iştiharım varsa sendendir.
(Sen benim Efendimsin, benim bu cihanda itibarım varsa sendendir. Aşıklar arasında bir şöhretim varsa yine sendendir.)
  • Bilmem ne füsûndu ol fesâne 
    Dûzah haberin getirdi câne.
Bilmem o efsane ne büyü idi, cana cehennem haberini getirdi.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme