İletişim Formu

Şeyh Galip

-Esas adı Mehmet Esat olrak bilinir. 1757 se İstanbul’da doğdu ve 1799’ da yine doğduğu yer olanİstanbul’da hayata gözlerini yumdu.
-Divan şiirinin mihenk taşlarındandır.
-Mevlei tarikatından Şair Mustafa Reşit Efendinin oğludur.
-Mevlevi çevresinde yetişmiş ve eğitimini bu çevrede görmüştür.
-Divan-ı Hümayundamemur odu.
-Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladı ve henüz 24 yaşında iken Divan yazdı.
-Türk edebiyatının en önemli eserlerindenbiirisi olan Hüsn-ü Aşkı yazmıştır.(25 Yaşında)
-Üç yıl mevlevihanede çile doldurdu. Daha sonra Galata Mevlevihanesinin Şeyhi oldu.(3.Selim Dönemi)
-Divan edebiyaının son büyük şairi olarak kabul edilir.
-Dil ve uslubunda mevlevilik tarikatinin etkilerinin görmek mümkündür.
-Şey Galip eserlerinde mecazlar çeşitli terkipler benzetmeer kullanır.
-Örneğin Hüsn-ü Aşkta aşkı tarf ederken
-Aşk ateş denizinde yüzen mumdan gemidir, diyerek çok güzel bir benzetmeyapmıştır. Taasuf ahlakı ve inceliğini eserlerinde görmek mümkündür.
-Sembolik tarz şiirin öncüsüdür.
-Mevlevilik düşüncesine sıkı sıkı bağlıdır.
-Eserlerinde biçim ve içerik hep uyumlu olmuştur. Ahmet haşim ve Abdül Hak Hamit tarhanı etkilemiştir.
-sebk-i Hindi 'nin son güçlü şairidir.
Başlıca Eserleri: Divan (1837),Hüsn-i Aşk (1887)

 En Güzel Beyitleri


  • Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir.
    Miyan-ı aşıkanda iştiharım varsa sendendir.
(Sen benim Efendimsin, benim bu cihanda itibarım varsa sendendir. Aşıklar arasında bir şöhretim varsa yine sendendir.)
  • Bilmem ne füsûndu ol fesâne 
    Dûzah haberin getirdi câne.
Bilmem o efsane ne büyü idi, cana cehennem haberini getirdi.

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.