Taşnak Partisinin Yapacağı Bir Şey Yok Kitap İncelemesi

"TAŞNAK PARTİSİNİN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK" KİTAP İNCELEMESİ


KİTABIN ADI         : Taşnak Partisinin Yapacağı Bir Şey Yok

KİTABIN YAZARI : Ovanes KAÇAZNUNİ

BASIM BİLGİLERİ: Kaynak Yayınları, Aralık 2005

KİTABIN KONUSU:  Kitap Ermenistan'ın ilk başbakanı Ovanes KAÇAZNUNİ'nin itirafları ve tespitlerinden oluşuyor. Bu tespitler 1923 yılında parti konferansına verdiği raporda yer almaktadır.
Kaçaznuni şu tespitlerde bulunmuştur.
 • Gönüllü silahlı birliklerin oluşturulması hataydı.
 • Kayıtsız şartsız Rusya'ya bağlanmışlardı.
 • Türklerden yana olan güç dengesini hesaba katmamışlardı.
 • Tehcir kararı  amacına uyundu.
 • Türkiye savunma içgüdüsüyle hareket etmişti.
 • İngiliz işgali taşnakların umutlarını yeniden  canlandırmıştı.
 • Ermenistan'da Taşnak dikdatörlüğü kurmuşlardı.
 • Denizden denize Ermenistan gibi emperyalist bir talebe kapılmışlar, bu yönde kışkırtılmışlardı.
 • Müslüman nüfusu katletmişlerdi.
 • Ermeni terör eylemleri batı kamuoyunu kazanmak içindi.
 • Taşnak yönetimi dışında suçlu aranmamalıydı.
 • Taşnak partisinin artık yapabileceği bir şey yoktu, intihar etmeliydi.

- Bu kitapta bizzat Taşnak kaynakları, Çarlık Rusyası ve Batı emperyalizmi tarafından Türkiye'ye karşı nasıl kullanıldıklarını, işgal sırasındaki Ermeni mezalimini ve Türk ordusunun buna karşı verdiği haklı savaşı zengin belgelerle ortaya koymaktadır.
- " Basar-Geçar'daki Türk nüfusu ayırt etmeden imha ettim. Bazen kurşunlara yazık olmasın dersin ya! Bu köpeklere karşı en etkili yol çarpışmadan sonra sağ kalanları toplayıp, kuyulara tıkmak ve bir daha dünyada bulunmamaları için yukarıdan kayalarla ezmek. Ben de öyle yaptım. Bütün erkekleri, kadınları ve çocukları topladım. Benim tarafımdan atıldıkları kuyuların içinde kayalarla ezerek hepsinin hayatına son verdim. (Taşnak Subayı) "

-Tarihi Ermenistan'ın temelini oluşturan bölgeler boşaltıldı. Ermeni vilayetleri Ermenisiz kaldı. Türkler ne yaptıklarını biliyorlardı ve bugün pişmanlık duymalarını gerektirecek bir durum yoktu. Sonradan da anlaşıldığı üzere , Türkiye'de Ermeni meselesinin temelli çözümü açısından bu yöntem en kesin ve en uygun yöntemdi.


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme