Lale Devri Islahatları (1718 / 1730)

- 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla barışçıl bir  dönemine giren Osmanlı Devleti’nde Avrupa’nın etkisinde kalınarak, avrupa örnek ıslahatlar yapılmıştır, ayrıca Osmanlının genel yaşam kültüründen uzaklaşılarak  zevk, eğlence ve dünya güzelliklerinden faydalanma düşüncesi ortaya çıkmıştır.

-  Bu devir Adını bu dönemde çokça yetiştirilen lalelerden almıştır.

- Zevk ve Eğlence dönemi olan Lale Devri 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.

- Lale devrinin  en önemli devlet adamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır. Padişah ise III. Ahmet’tir.

Bu Dönemde Yapılan Islahatlar

1. Bu dönemde ilk defa Avrupa’ya geçici elçiler gönderildi ( Yirmi sekiz Mehmet Çelebi ).
2.Bu dönemde  ilk Türk matbaası İbrahim Müteferrika tarafından İstanbulda kuruldu. 1727
3. İstanbul’da ilk defa itfaiye teşkilatı kurulmuştur. ( Tulumbacı Ocağı ) 1720
4. Çiçek aşısı ilk defa bu dönemde uygulanmıştır.
5. Doğu klasikleri ve batı dillerinden bir çok edebi eser Türkçe’ye çevrildi.
6. İstanbul ve Yalovada Kağıt, kumaş ve çini fabrikaları açıldı.
7. Bu dönemde kültür ve sanat alanında bir çok eserler meydana getirildi. Avrupa’dan kltürel ve sanatsal olarak  etkilenilenerek rokoko ve barok tarzında eserler yapılmıştır.
8. Yeni ve halkın ihtiyaçlarına cevap veren büyük kütüphaneler hizmete açılmış. ( Enderun Kütüphanesi, Yenicami Kütüphanesi )

NOT: Bu dönemde askeri alandaki yenilikler sınırlı kalmış önemli bir yer tutmamıştır. Padişahlar seferlere çıkmayarak  zevk  eğlence işleriyle uğraşmışlardır.

SONUÇ :
- Osmanlı Tarihinde yapılan ıslahatlarda İlk defa Avrupa etkisi görülmüştür.
- Bu dönemde batıyla barış içerisindedir osmanlı  fakat İran’la savaş vardır.
- Batı tarzı mimari eserler yapılması, sivil mimariyi ön plana çıkarmıştır.
- Bu dönemde eğlence ve  lüksün, zevk ve israfın yaygınlık kazanması osmanlı toplumu tarafından  tepkiyle karşılanmış,İran savaşlarındaki başarısızlılarda buna eklenince Patrona Halil İsyanı çıkıştır. Lale devri sonunda bir çok devlet adamı idam edilirken, padişah III Ahmet’te tahtını I. Mahmut’a bırakmıştır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme