Köken Bilgisi (Etimoloji)

Etimoloji dil alanında kullanılan en önemli kavramlardandır.Köken bilgisi olarak geçen etimoloji bir dildeki kelimenin  hangi köke dayandığı, çıkış noktasının ne olduğ, ilk anlamının ne olduğu ve sözcüğün zaman içerisinde göstermiş olduğu değişime denir. Kelimelerin başka kelimelerle olan bağlantısıını, benzerliklerini, ayrılık noktasını, köklerininin araştırılmasında önemlidir. Dil biliminde genel bir yargı vardır. bir sözcüğü açıklamak istiyorsanız başka bir sözcüğe indirgemek zorundasınızdır.

Dil bilimleri araştırmasında etimolojini ayrı bir yeri vardır.Kişi adlarının oluşumu kavim adlarının  oluşumunda sıklıkla başvuran  bilimlerden birisidir etimoloji. Etimoloji araştırma doğası itibari ile çok zordur. Çünkü bir kelimenin kökenini araştırmak sağlıklı bir köken araştırması yapmak istiyorsanız. Kelimenin ait olduğu  dili kültürel özellikleri,tarihi gelişimi, uygarlığı kısacası o toplum hakkında her şeyi bilmek gerekir.Bazen öyle olur ki toplumlar başka uygarlıklarla da etkileşim içerisinde olduğundan, kültürün uygarlığın  dışına çıkıp başka uygarlıklarında araştırılması gerekmektedir. Bu yönüyle etimoloji zor bir bilimdir.
Etimolojinin araştırma sahasının bu denli geniş olması iyi bir bilgi birikimi, iyi bir araştırma ve zamana  bolca ihtiyaç vardır.

Köken Bilgisinin Yoğunlaştığı Konular;
  • Sözcüklerin ve eklerin kaynağı
  • Sözcükteki şekil ve anlam değişmeleri
  • Sözcüklerin ve eklerin tarihi
Örnek olarak bakacak olursak;

Farsçada penç olarak geçen  beş aynı zamanda pençe kelimesi ile özdeşleşir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme