Anlam Bilimi (Semantik)

Anlam dediğimizde dil olgusunun sınırlarının  kesin çizgilerle çizilmediği; içerisinde barındırdığı sonsuzluğu farklı  olgularla bağlantı kurma düzeyidir. Bir başka ifade ile anlam; nesnelere, olaylara, olgulara vs. şeylere yükleğimiz görev, mana, değer,  önem kısacası her şey anlamı oluşturur.

Anlam bilim diğer adı ile  semantik dil ve düşünce arasında kurulan bir köprü, düşüncenin yapısını inceleyen  bir dil bilgisi dalıdır.

Semantik ile semiyotik ara sında sıkı bir bağ vardır. Peki semiyotik  nedir? Semiyotik işaretlerin , sem bollerin dillerle olan işlevlerini , etkileşimlerini etkileyen felsefe bilimidir. Ya ni Anlam bilgisi ilke kelimelerin harflerin yan yana gelerek oluşturdukları semboller dünyası birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir.

Kelimeler de canlılar  gibidir.  Kurallarını , sınırlarını aşar gelişir farklı manalar kazanırlar.  Bu da farklı anlamla rın  çıkmasına farklı anlamla rın değerlerin sözcüklere yüklenmesine sebep olur.

Anlam bilim barındırdığı  farklı özelliklerle bir çok bilim dalı ile beraber çalışır. Anlam bilim kendi içerisinde bir çok alt başlıklara ayrılır.  Kavram, sözcük, yan, temel gibi birçok bölümleri vardır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme