İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri

Kullanılan Nazım Biçimleri:


Koşuk
 • “Sığır” adı verilen  sürek avları sırasında söylenen şiirlerdir.
 •  Konusu genellikle  doğa, aşk, sevgi,savaş ve yiğitliktir.
 • Koşuk türü  daha sonra Halk edebiyatında “Koşma” adını almıştır
 Sagu
 • ölüm törenlerinde (Yuğ)  ölen kişilerin erdemlerini ve ölen kişiye duyulan acıları ifade eden  şiirlerdir.
 •  Sağunun Divan edebiyatındaki karşılığı “mersiye”;halk edebiyatında  ise “ağıt”ismini almıştır.
 
Sav
 • İslamiyet öncesi Dönemin özlü sözleridir.
 • Günümüzdeki  atasözlerinin  eski hali.
 Destan
 • Toplumun genelini  derinden etkileyen olaylar sonucunda halk arasında kendiliğinden oluşan , zamanla büyüyen uzun nazım türüdür.
Destanların Özellikleri:
 • Toplumun genelinin  ortak görüşlerini yansıtması
 • Olağanüstü( dev,cin peri) özellikler taşıması
 • Kişilerinin seçkin kişilerden  oluşması (Kral, Han, Hakan...vb.)
 • Destanlar ait oldukları milletten kültürel, sanatsal, tarihsel izler taşır.
 • Oldukça uzundur
 • Destanların konuları genellikle savaş, deprem, yangın… gibidr.
Türk Destanlar
Alp Er Tunga Destanı
Şu Destanı
Oğuz Kağan Destanı
Bozkurt Destanı
Ergenekon Destanı
Türeyiş Destanı
Göç Destanı
Doğal Destanlar
İliada, Odysseia................... Yunanlıların (Homeros)
Kalevala............................... Finlilerin
Nibelungen........................... Almanların
Ramayana, Mahabarata .........Hintlilerin
Cid ..........................................İspanyollar
Chanson de Roland............... ..Fransızlarr
Gılgamış ...............................Sümerlerr
Şehnâme .............................İranlıların (Firdevsi)
b) Yapma (Suni) Destanlar:
Virgilius ...........................Aeneit
Dante ...............................İlahi Komedi
Tasso............................... Kurtarılmış Kudüs
Milton.............................. Kaybolmuş (Kaybedilmiş) Cennet
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA.... Üç Şehitler Destanı

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme